ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
Tới 2000 USD

Web Dev (Javascript) (up to $2000)

284/41/2 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh

Brickmate Viet NamCompany name
51-150Company size
ProductJob category
2 yearsExperienced level
3 tháng trướcUpdated

Tech stack

javascriptexpert
DevOpsregular
PMregular
angularregular
reactregular

Thông tin công việc

Mô tả

We are finding 20 Web Developers to join us:/ Chúng tôi đang tìm kiếm 20 Web Developers tham gia vào team:

 • You will work closely with a Project Manager, the designers, other developers, and DevOps Engineers in each project./ Bạn sẽ làm việc trực tiếp với Quản lý dự án designer, những thành viên dev khác và DevOps trong mỗi dự án.

 • Analyze product requirements and specifications to create, communicate, and implement & suggest for the technical design. (Jira)/ Phân tích yêu cầu và những đặc điểm của sản phẩm để tạo, giao tiếp, triển khai và gợi ý về phần thiết kế kỹ thuật (Jira).

 • Decide which technologies are going to be used in the project and define the overall architecture and layouts./ Quyết định những công nghệ nào được sử dụng trong dự án, xác định cấu trúc chung và bố cục tổng thể.

 • Learn new technologies, languages, and techniques so that you are able to adapt to the requirements of the project./ Tìm hiểu các công nghệ mới, ngôn ngữ và kỹ thuật mới để bạn có thể thích nghi với các yêu cầu của dự án.

 • Collaborate with other team members to define the internal processes and initiatives to help the company accomplish its mission./ Phối hợp với các thành viên khác để đưa ra quy trình và sáng kiến nội bộ nhằm giúp công ty hoàn thiện sứ mệnh của mình.

Yêu cầu

Web (Junior / Middle / Senior) :

 • At least 2 years experiences between Angular and React JS/ Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giữa Angular và React JS

 • Basic knowledge of Observable, Promise/ Hiểu biết cơ bản về Observable, Promise

 • Basic knowledge of Component, Service/ Hiểu biết cơ bản về component và Service

 • Basic knowledge of Redux/ Hiểu biết cơ bản về Redux

 • Experience with web services and REST API implementation/ Có kinh nghiệm về các dịch vụ Web và áp dụng REST API

 • Basic knowledge of database, models (MySQL, MongoDB, MSSQL)/ Hiểu biết cơ bản về database, models (MySQL, MongoDB, MSSQL)

 • Experience of creating test code with Mocha, Jest, etc. (optional)/ Có kinh nghiệm với tạo test code thông qua Mocha, Jest, vv (không bắt buộc)

 • Be able to communicate in English (Fluent & can speak is a plus)/ Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh (Trôi chảy và có thể giao tiếp tốt là 1 điểm cộng)

Common Skill Set Required :

 • HTML5, CSS3, SCSS, Bootstrap4

 • Build automation

 • Gitlab

Thông tin khác

 • Very competitive salary

 • 13th salary

 • 14th annual performance bonus

 • Extra performance bonus for special projects

 • Social insurance (health, unemployment, etc)

 • Join the dynamic, active, young, and friendly project team

 • Only work from Mon-Fri (9:00 ~ 18:00), off Sat & Sun

 • Have a stable career path

 • Monthly chilling-day with Korean members visiting Vietnam

 • Great allowance (Free Coffee and drinks / Free Parking / Birthday party, etc)

 • Birthday gift with bonus

 • Weekly sport event (soccer, badminton, swimming, etc)

 • Have an extra opportunity for working onsite in Korea

 • Opportunity to work with big Korean companies such as LG, Samsung, etc.

 • Opportunity to challenge other business areas as a Global member

 • Chance to become the leader of a dynamic and growing company.

Competitive salary

Opportunity to work with big Korean companies

Project Incentive & Birthday Bonus

Nơi làm việc

 • 284/41/2 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của Brickmate Viet Nam. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển