ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
Thương lượng

Web Application Developer

Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

IIJ Global Solutions Vietnam Company LimitedCompany name
NACompany size
Software/ProductJob category
2+ yearsExperienced level
3 tháng trướcUpdated

Tech stack

frontendregular
vueregular
backendregular
Dataregular
PHPregular

Thông tin công việc

Mô tả

 • Develop frontend system of public cloud IaaS with VueJS.

 • Develop backend system for public cloud IaaS with PHP Laravel, SQL, NoSQL.

 • Collaborate with Software outsourcing company for the service development.

Yêu cầu

 • Proven experience as a Full Stack Developer or similar role

 • Experience developing desktop and mobile applications

 • Familiarity with common stacks

 • Knowledge of multiple front-end languages and libraries (e.g. HTML/ CSS, JavaScript, XML, jQuery)

 • Knowledge of multiple back-end languages (e.g. C#, Java, Python) and JavaScript frameworks (e.g.

 • Angular, Vue, React, Node.js)

 • Knowledge skills in PHP(Knowledge of framework Laravel)

 • Familiarity with databases (e.g. MySQL, MongoDB), web servers (e.g. Apache) and UI/UX design

 • Excellent communication and teamwork skills

 • Great attention to detail

 • Organizational skills

 • An analytical mind

 • Degree in Computer Science, Statistics or relevant field

MUST:

 • 1+ years of experience with VueJS

 • 2+ years of experience with PHP with Laravel.

 • Experience of Docker container.

 • Experience of MySQL or another kind of RDB.

BETTER TO HAV:

 • Experience of some CI tool.

 • Experience of Kubernetes.

 • Experience of MongoDB, RabbitMQ.

Recruitment process:

 • In case of emergency (COVID-19), our company will flexible support candidates for online interview.

Thông tin khác

 • Employee medical care insurance in international hospitals, clinics…

 • Working from Monday to Friday (9:00 ~ 17:30)

 • Bonus 2 times/year

 • Beautiful building, the company will expand a co-working space in the city center

Nơi làm việc

 • Quận 3, Hồ Chí Minh
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của IIJ Global Solutions Vietnam Company Limited. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển