ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
Thương lượng

Trưởng Bộ Phận Middleware & Database

Tại Hà Nội: Tầng 17, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội | Tại Hồ Chí Minh: Tầng 9, DreamPlex, 195 Điện Biên Phủ, Bình Thạch, HCM

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT (VIETCREDIT)Company name
UpdatingCompany size
Software/ProductJob category
05 yearsExperienced level
10 tháng trướcUpdated

Tech stack

Dataexpert
c/c++regular
QA/Testregular
PMregular

Thông tin công việc

Mô tả

 1. Đầu mối xác định chiến lược dữ liệu của Công ty, định nghĩa hoạt động quản trị dữ liệu tại VietCredit trong từng giai đoạn đảm bảo phạm vi và mục tiêu hoạt động quản trị dữ liệu và từng hoạt động quản lý dữ liệu phù hợp với định hướng, chiến lược kinh của VietCredit;

 2. Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai khung quản trị dữ liệu toàn hàng, với mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn đầu tiên là cải thiện chất lượng và khả năng khai thác dữ liệu thông qua việc thiết lập, cải tiến, điều chỉnh các nguyên tắc, tiêu chuẩn và chính sách cũng như các tiêu chí do lường, quy trình tác nghiệp, công cụ hỗ trợ và kiến trúc dữ liệu của VietCredit;

 3. Triển khai thực hiện các sáng kiến chuyển đổi về quản trị dữ liệu nhằm đưa các thực hành quản trị dữ liệu theo thông lệ tiên tiến thành các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên trong hệ thống VietCredit, bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau:

a. Xác định chủ sở hữu dữ liệu và các trường dữ liệu trọng yếu ở tất cả các hệ thống ứng dụng, kho lưu trữ/cơ sở dữ liệu và tập dữ liệu quản lý thủ công trên phạm vi toàn Công ty;

b. Thiết lập cơ cấu tổ chức, xác định vai trò, trách nhiệm thực thi, trách nhiệm giải trình và bảo đảm hiệu quả vận hafnhcuar chức năng quản lý tài sản dữ liệu tại VietCredit;

c. Thiết lập mô hình tương tác giữa các mảng Nghiệp vụ, Vận hành và Công nghệ thông tin để bảo đảm các yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ liên quan tới dữ liệu, thông qua vai trò cầu nối của các chuyên viên quản lý tài sản dữ liệu, được định nghĩa rõ ràng, được truyền thông một cách hiệu quả và do đó được ghi nhận chuẩn xác và đặt ưu tiên một cách phù hợp hoặc cưỡng chế thực thi tại các quy trình tác nghiệp và hệ thống ứng dụng liên quan;

 1. Trực tiếp giám sát và quản lý hoạt động của các chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu

 2. Phối hợp với nhóm chuyên gia về kiến trúc dữ liệu tổ chức xây dựng và giám sát Kiến trúc dữ liệu của VietCredit;

 3. Chịu trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn, nguyên tắc và chính sách để đảm bảo các hệ thống có tham gia vòng đời dữ liệu phù hợp với Kiến trúc dữ liệu (đối với dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc);

 4. Tổ chức thực hiện vận hành và quản trị hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, metadata. Phối hợp với đơn vị tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống thông tin dữ liệu của VietCredit bao gồm các cấu phần chính như mô hình dữ liệu ở mức logic, danh mục thuật ngữ, từ điển dữ liệu và luồng xử lý dữ liệu trên toàn Công ty;

 5. Tổ chức xáy dựng và dưa vào áp dụng các phương pháp, tiêu chí đo lường, và công cụ kiểm tra chất lượng dữ liệu.

 6. Định kỳ lập báo cáo về chất lượng dữ liệu toàn hàng và đề xuất các biện pháp cải thiện phù hợp. Thực hiện xây dựng, vận hành và quản trị về mặt nghiệp vụ hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu;

 7. Tư vấn cho Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo về các cơ hội khai thác, sử dụng tài sản thông tin để cải thiện hiệu suất vận hành và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

 8. Đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động 24/7 với thời gian downtime thấp nhất;

 9. Tìm, phân tích (troubleshooting) và xử lý các lỗi liên quan đến cơ sở dữ liệu.

 10. Thực hiện cài đặt, nâng cấp ứng dung cơ sở dữ liệu;

 11. Xây dựng, cài đặt hệ thống dự phòng đảm bảo tính sẵn sàng cao, sự an toàn và tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.

 12. Theo dõi, giám sát hoạt động dịch vụ cơ sở dữ liệu của Công ty;

 13. Thực hiện các công việc định kỳ theo quy trình vận hành;

 14. Tạo kịch bản, ứng dụng cho tự động hóa nhiệm vụ; Tạo, kiểm tra và thực hiện các ngôn ngữ quản lý dữ liệu;

 15. Phối hợp thực hiện bảo mật và mã hóa cần thiết;

 16. Đánh giá và đề xuất các công nghệ cơ sở dữ liệu mới;

 17. Thực hiện các công việc được giao liên quan đến: Cài đặt, cấu hình, theo dõi, xử lý sự cố và hỗ trợ các hạ tầng liên quan đến các ứng dụng lớp giữa và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

 18. Chịu trách nhiệm chính cho việc quản trị phần mềm lớp giữa bao gồm: Websphere, WebLogic, JBoss, Tomcat, IIS, …

 19. Đảm bảo vận hành theo đúng quy trình và cập nhật thường xuyên các quy trình vận hành hệ thống liên quan.

 20. Hỗ trợ trực tiếp các phòng/bộ phận/đơn vị khác trong phạm vị công việc được phân công.

 21. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.

Yêu cầu

• Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc bằng cấp tương đương.

• Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 05 năm trong lĩnh vực quản lý dữ liệu/ quản trị cơ sở dữ liệu. Trong đó có tối thiểu 03 kinh nghiệm làm việc trong tổ chức tín dụng, Ngân hàng, doanh nghiệp có quy mô lớn (> 1500 nhân viên) hoặc các công ty có mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu.

• Hiểu biết về các hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng trong hoạt động Ngân hàng, tài chính;

• Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, quản lý qua trình triển khai công việc. Ưu tiên các ứng viên cấp quản lý đã từng làm việc tại Mảng CNTT, CoreBanking, quản trị dữ liệu;

• Am hiểu các mô hình hoạt động của hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

o Sao lưu, phục hồi dữ liệu tại thời điểm bất kỳ;

o Oracle RAC, Oracle data guard, Enterprise Manager, Oracle GoldenGate;

o Replication (realtime)

o Tuning

• Có kinh nghiệm làm việc quản trị các phần mềm hệ thống Middleware như WebLogic, JBOSS, Tomcat, IIS.

• Có kinh nghiệm làm việc trên các hệ thống: Linux, UNIX, AIX, Redhat

• Am hiểu mô hình hoạt động của các hệ thống web.

• Có kiến thức, kinh nghiệm về quản lý dịch vụ CNTT (ITMS, ITIL)

• Có kiến thức, kinh nghiệm về bảo mật dữ liệu (PII, PCIDSS)

• Có Các bằng cấp/ chứng chỉ như: OCA và OCP là một lợi thế.

• Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh

• Có khả năng phối hợp nhóm tốt

• Chịu được áp lực công việc, chấp nhận trực, theo dõi hệ thống và xử lý sự cố bất cứ khi nào.

• Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, xử lý vấn đề

• Có tính tuân thủ cao, nghiêm túc thực hiện đúng theo quy trình quản trị

• Thời gian làm việc: Hành chính (nghỉ Thứ 7, Chủ nhật)

• Nơi làm việc: Tầng 9, Tòa nhà DREAMPLEX 195, Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, HCM

• Tiền lương: Thỏa thuận,

• Hồ sơ bao gồm:

 • CV Tiếng Anh tự khai

 • CV Tiếng Việt theo mẫu của VIETCREDIT

(http://www.Vietcredit.com.vn/tuyendung/BM04_thong_tin_ung_vien.doc)

 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (photo)

 • Ảnh (4x6) – 01 cái

• Liên hệ:

 • Website: http://www.Vietcredit.com.vn

 • Fanpage: https://www.facebook.com/VIETCREDITtuyendung

Thông tin khác

 • Lương tháng 13

 • Đóng bảo hiểm full lương

 • Cấp máy tính cá nhân phục vụ công việc

Nơi làm việc

 • Tại Hà Nội: Tầng 17, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội | Tại Hồ Chí Minh: Tầng 9, DreamPlex, 195 Điện Biên Phủ, Bình Thạch, HCM
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT (VIETCREDIT). Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển