ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
Thương lượng

Senior Java Developer (Spring, J2EE)

364 Cong Hoa, Tan Binh, Ho Chi Minh

NashTechCompany name
1000+Company size
OutsourcingJob category
SeniorExperienced level
3 tháng trướcUpdated

Tech stack

Javaexpert
QA/Testregular
angularregular
javascriptregular
reactregular

Thông tin công việc

Mô tả

The Senior Java Developer is responsible to write software programs from design specifications; Plans, executes and documents unit tests; Reports status and issues; Documents detailed designs; Accountable for unit test leakage; Contributes to system architecture and design decisions

 • To write software programs from design specifications that are in compliance with established coding quality standard of the company.

 • Perform the code review, code refactor if required

 • To be trained or self-train on new technologies.

 • Plans, executes and document unit/functional/integration tests

 • Encourage to contribute the ideas for system architecture and design decisions.

 • Join in all required phases from planning, estimation, designing, developing the implementation, testing, and deployment to maintenance.

Yêu cầu

 • At least 3 years of experience in Java development

 • Hands-on practice with either Spring/Spring Boot with JPA/Hibernate/MongoDB or Java EE, Play Framework, OSGI…

 • Good knowledge of web service development (RESTful/SOAP)

 • Experience with OOP, DI/IoC, SOLID principles and software development best practices

 • Proficient in code review, code refactoring, Unit Testing

 • Ability to work independently with high self-motivation and self-management and good team player

 • Strong English communication skills (both verbal & written)

Prefer for additional skills:

 • JavaScript frameworks like Angular, ReactJS and VueJS…

 • CMS like Liferay Portal, CQ5

 • TDD / BDD

 • Docker

 • Kotlin

 • Kafka

Thông tin khác

 • 13 month salary per year

 • Performance bonus (up to 2-month salary)

 • Social – Health – Insurance paid fully

 • Healthcare: Annual health check-up, Premium Health Insurance (plus 1 slot for your dependent)

 • Annual leaves: 14 ~ 18 days

 • Training courses: Technical skills – Soft skills – English

 • International Assignments

 • Clubs program: Football, Badminton, Swimming, Tennis, Rock, Yoga…

 • Mon - Fri (9am - 6pm)

Nơi làm việc

 • Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của NashTech. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển