ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
1200 - 1500 USD

Senior Frontend Developer (ReactJS, JavaSript)

14 đường B4, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN WELINCCompany name
10-24Company size
Software/ProductJob category
SeniorExperienced level
3 tháng trướcUpdated

Tech stack

frontendexpert
reactexpert
Mobileregular
QA/Testregular
javascriptregular

Thông tin công việc

Mô tả

Welinc (we link cargos) is a Start-up company providing the logistics platform connecting each party: forwarders, shippers and other inland vendors. Giving an online sales channel for forwarders and inland vendors & providing a convenient logistics platform for shippers are our first priority. We are looking for Senior Frontend Developer (ReactJS, JavaSript) as the description below:

 • Implement new features with high-quality code.

 • Triển khai các tính năng mới với code chất lượng

 • Convert a design to a pixel-perfect website using React template.

 • Chuyển đổi thiết kế thành web hoàn hảo sử dụng React template.

 • Be involved in our product development, maintenance, and support of our own products, which consists of web and mobile applications.

 • Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm, bảo trì và hỗ trợ các sản phẩm chính, gồm các ứng dụng web và di động.

 • Work closely with our external/internal team in areas of design requirements, coding, testing, and deployments.

 • Làm việc chặt chẽ với team ngoài / nội bộ trong các lĩnh vực yêu cầu thiết kế, mã hóa, thử nghiệm và triển khai.

 • Suggest and give feedback within the team to improve performance and product

 • Đề xuất và đưa feedback trong team để cải thiện hiệu suất và sản phẩm

Yêu cầu

 • Must Have:

 • 3-5 years working experience in web development

 • 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong phát triển web

 • Must work well with JavaScript, ReactJS, Redux, Saga, React Hook Form…

 • Phải làm việc tốt với JavaScript, ReactJS, Redux, Saga, React Hook Form…

 • Nice to Have:

 • Experienced with Webpack is plus

 • Có kinh nghiệm với Webpack là điểm cộng

 • Nice to have experience with CSS preprocessors, such as SASS and/or PostCSS is plus

 • Có kinh nghiệm với CSS như SASS và /hoặc PostCSS là điểm cộng

 • Soft Skills:

 • Careful, highly organized and self-learning attitude.

 • Cẩn thận, có tính tổ chức cao và tự học hỏi

 • Transparent in knowledge and communication.

 • Kiến thức vững chắc, giao tiếp rõ ràng

 • Good soft skills: team player, not afraid to provide feedback to colleagues, etc.

 • Kỹ năng mềm tốt: làm việc nhóm, không ngại cung cấp phản hồi cho đồng nghiệp, v.v.

 • Available for long term.

 • Làm việc lâu dài

 • Highly independent self R&D.

 • Tự lập cao về R&D

Thông tin khác

 • Attractive salary and benefits package.

 • Annual bonus - 13th month salary, Yearly bonus - based on employees and company business performance.

 • Performance review once a year.

 • Annual leave: 12 days/year, be increased 1 more day with 3 working years.

 • Internal events: Engagement activities, Welinc's birthday, Year-end party…

 • Development opportunities: great career path, working with a talented team, approaching newest technologies, and challenging new projects.

 • Provide Macbook for employee

Nơi làm việc

 • Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN WELINC. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển