ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Thương lượng

Scrum Master

Level 25 - 37 Ton Duc Thang District 1, HCMC

PRUDENTIAL VIETNAM ASSURANCECompany name
UpdatingCompany size
Software/ProductJob category
MasterExperienced level
21 ngày trướcUpdated

Tech stack

PMexpert

Thông tin công việc

Mô tả

Key job responsibilities assigned to this position are:

• Accountable for the overall management of all staff working in the team.

(Chịu trách nhiệm chung cho tất cả các nhân viên làm việc trong nhóm dự án).

• Responsible for the effective management of project budgets and accountable to projects sponsors for the control of project expenditure.

(Chịu trách nhiệm trước các nhà tài trợ của dự án về việc quản lý ngân sách và kiểm soát việc chi tiêu đạt được hiệu quả tốt nhất).

• Accountable for the successful delivery of major IT projects.

(Chịu trách nhiệm việc triển khai thành công các dự án chiến lược CNTT).

• Accountable for the timely and relevant reporting of project progress.

(Chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời và các vấn đề liên quan đến tiến độ của dự án).

• Responsible for identifying cross directorate and cross project dependencies, risks and activities and negotiating resolution to conflict.

(Chịu trách nhiệm xác định các vấn đề liên quan và ràng buộc trong dự án, các rủi ro và hoạt động và đàm phán có thể dẫn đến các xung đột).

• Responsible for ensuring that projects are properly planned, communicated and progressed throughout the project lifecycle.

(Chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các dự án được lên kế hoạch, truyền đạt và tiến triển đúng trong suốt giai đoạn triển khai dự án).

• Business process improvement.

(Cải tiến quy trình kinh doanh).

Yêu cầu

 1. Qualifications / Bằng cấp
 • Educated to degree level in a Computing discipline or equivalent.

(Tốt nghiệp cử nhân Công Nghệ Thông Tin hoặc tương đương).

 • Over 5 years project management experience.

(Trên 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án).

 • Over 5 years of experience working in an IT or technical support environment.

(Trên 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường hỗ trợ kỹ thuật hoặc CNTT).

 • Experience of Team management and staff development.

(Kinh nghiệm quản lý đội và phát triển nhân viên).

 • Experience of financial control and budget management.

(Kinh nghiệm kiểm soát tài chính và quản lý ngân sách).

 • Experience of vendor management.

(Kinh nghiệm quản lý nhà cung cấp).

 1. Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng
 • Great knowledge in PRINCE2/PMBOK or similar project management methodologies. Experience to run Agile (Scrum or Kanban) teams.

(Kiến thức tuyệt vời về PRINCE2 / PMBOK hoặc các phương pháp quản lý dự án tương tự. Kinh nghiệm để điều hành các nhóm Agile (Scrum hoặc Kanban).

 • Excellent English skills (Speaking, Listening, Reading, and Writing).

Kỹ năng tiếng Anh xuất sắc (Nói, Nghe, Đọc và Viết).

 • Strong business oriented spirit and delivery processing skills.

(Có kiến thức tốt trong lĩnh vực bảo hiểm – tài chính và qui trình triển khai dự án).

 • Competent in English communication and presentation skills especially on technical and architectural topics are required.

(Có khả năng giao tiếp và trình bày tiếng Anh, đặc biệt là về các chủ đề kỹ thuật và kiến trúc được yêu cầu).

 • Strong communication skill.

(Có kỹ năng giao tiếp tốt).

 • Strong project management skill.

(Có kỹ năng dự án tốt).

 • Good working knowledge of Microsoft Office, MS Project, Jira.

(Sử dụng thành thạo Microsoft Office, MS Project, Jira).

Thông tin khác

 • 21 annual leave day per year

 • New laptop for each employee

Nơi làm việc

 • 37 Ton Duc Thang Street, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của PRUDENTIAL VIETNAM ASSURANCE. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển