ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
Thương lượng

.Net Developer with Dynamics 365

Head Office: Etown 5 Building 364 Cong Hoa Street, Ward 13 Tan Binh District, Ho Chi Minh City

DXC VIETNAMCompany name
1000+Company size
OutsourcingJob category
20 yearsExperienced level
3 tháng trướcUpdated

Tech stack

.Netexpert
Dataregular
DevOpsregular
Mobileregular
QA/Testregular

Thông tin công việc

Mô tả

Specific Duties

 1. Development according to the DXC Coding Guidelines

 2. Undertake application and database performance optimization tasks.

 3. Provide detailed analysis of Service Desk items allocated.

 4. Support, including first level follow-up of identified issues.

 5. Maintain good communication channels with clients to ensure availability and integrity of their systems.

 6. If required, provide technical support to client end users.

Required Knowledge

 1. Working knowledge of Microsoft Windows

 2. .Net development experience

 3. Object oriented programming skills

 4. Understanding of the business domain in which Microsoft Dynamics 365 may be implemented

Yêu cầu

• From 2 to 20 years of development experience in Microsoft Dynamics Dynamics 365 (FinOps) and x++.

• Experience specifically with D365 (FinOps), AX2012, AX2009, SSRS etc.

• Understanding of the Visual Studio development environment.

• Understanding of Azure DevOps.

• Understanding of LCS.

• Experience with Microsoft SQL Server.

• Development experience with .Net.

• Functional knowledge of Microsoft Dynamics Dynamics 365 (FinOps).

• Liaise closely with the development and consulting team to ensure high-quality, professional and team-focused software development is conducted at all times.

• Development of reports, modifications and modules in Microsoft Dynamics AX.

• Development in X++, .Net, SSRS and others that we agree.

• Development of mobility solutions that will be available via the current main mobility platforms Windows mobile, Apple and Android.

• Migrating of code changes to other environments (e.g. promotion of code changes from various environments).

• High level testing of software developments.

Thông tin khác

 • healthcare plan for you and your family

 • Training online and offline

 • onshore working

Nơi làm việc

 • 364 Cộng Hòa, Phường 13, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của DXC VIETNAM. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển