ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
800 - 1000 USD

IT Presales

Golden Palace, Me Tri, Ha Noi

CÔNG TY TNHH AIRQUAY VINACompany name
UpdatingCompany size
Software/ProductJob category
03 yearsExperienced level
2 tháng trướcUpdated

Thông tin công việc

Mô tả

 • Support technical consulting activities, business support (Pre-sales).
 • Understanding business processes, operating models and identifying customer's needs;

 • Consulting: on solutions, products, technology, IT services for customers;

 • Building and packaging solutions (documents presenting solutions, proposals, demos, documents on business functions by industry);

 • Check, monitor and evaluate the results of the technical consultancy implementation process of the project;

 • Handling problems arising when providing technical advice related to the assigned field;

 • Coordinate with Maker/ Manufacture and distributors to train, update, build and improve technology and solution capabilities;

(* Hỗ trợ các hoạt động tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ kinh doanh (Pre-sales).

 • Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, mô hình hoạt động và xác định nhu cầu của khách hàng;

 • Tư vấn: về giải pháp, sản phẩm, công nghệ, dịch vụ CNTT cho khách hàng;

 • Xây dựng và đóng gói giải pháp (các tài liệu trình bày giải pháp, proposal, demo, các tài liệu về chức năng nghiệp vụ theo ngành);

 • Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả các tiến trình thực hiện tư vấn kỹ thuật của dự án;

 • Xử lý các vấn đề phát sinh khi tư vấn kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực được giao;

 • Phối hợp với các hãng, nhà phân phối đào tạo, cập nhật, xây dựng và nâng cao năng lực giải pháp, công nghệ;)

Yêu cầu

 • University degree in Information Technology or equivalent disciplines;

 • 03 years of experience in similar position or more. Having experience working with FDI or Korean enterprises is an advantage.

 • Understanding and having in-depth knowledge about: Overall enterprise IT system architecture, system architecture and design (conceptual model, logical model); Network, server, storage, virtualization and cloud computing….;

 • Skills in surveying, analyzing and designing systems;

 • Presentation, negotiation and negotiation skills.

 • English: Reading comprehension, Good communication.

 • Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành tương đương;

 • 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trở lên. Có kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp FDI hoặc Hàn Quốc là một lợi thế.

 • Am hiểu, có kiến thức chuyên sâu về: Tổng thể kiến trúc hệ thống IT của doanh nghiệp, kiến trúc và thiết kế hệ thống (conceptual model, logical model); Mạng, máy chủ, lưu trữ, ảo hóa và cloud….;

 • Kỹ năng khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống;

 • Kỹ năng thuyết trình, đàm phán và thương lượng.

 • Tiếng anh: Đọc hiểu, Giao tiếp tốt.

Salary VND17,000,000 ~ 22,000,000 Gross.

Thông tin khác

 • Health check up: once per year

 • Oversea training opportunity

 • Reward for public holidays

Nơi làm việc

 • Golden Palace, Me Tri, Ha Noi
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY TNHH AIRQUAY VINA. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển