ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
Thương lượng

IT MES Application Support

Hanoi Office : Discovery Complex Building # 302 Cau Giay, Hanoi

HUYNDAI ALUMINUM VINA JSCCompany name
UpdatingCompany size
Software/ProductJob category
Depend on SkillExperienced level
6 tháng trướcUpdated

Tech stack

c/c++regular
Dataregular
Javaregular
SAPregular

Thông tin công việc

Mô tả

 1. This position will work at factory, be trained as Super user to support MES Application Operation. Supporting and ensure that MES system are always running smoothly in Manufacturing Business operations.

 2. Will join the MES implement project to understand well the business process flow and system flow in manufacturing.

 3. Provide supports, internal workaround on resolution for MES users during Production and Businesses transaction processing with IoT.

 4. Find root cause of incident, escalate the critical incident with impact on business.

 5. Document, update the IT/MES Standard of Process, Procedure, Guide documents

 6. Train to users

 7. Working with another related department to solve the issues.

 8. 24/7 application support coverage. Team rotation for coverage is in place.

 9. Other duties and tasks are assigned according to the production and business demand of the Company.

 10. Vị trí này sẽ làm việc tại nhà máy, được đào tạo thành Super user hỗ trợ MES Application Operation. Hỗ trợ và đảm bảo rằng hệ thống MES luôn hoạt động tốt trong hoạt động Sản xuất, Kinh doanh.

 11. Sẽ tham gia dự án triển khai MES để hiểu rõ về quy trình kinh doanh và quy trình hệ thống trong sản xuất.

 12. Cung cấp các hỗ trợ, giải pháp nội bộ cho người dùng MES trong quá trình xử lý giao dịch của Sản xuất và Doanh nghiệp với IoT.

 13. Tìm nguyên nhân gốc rễ của sự cố, báo cáo sự cố nghiêm trọng có ảnh hưởng đến kinh doanh.

 14. Làm tài liệu, cập nhật các tài liệu về Quy trình, Thủ tục, Hướng dẫn Tiêu chuẩn CNTT / MES

 15. Đào tạo cho người dùng

 16. Làm việc với một bộ phận liên quan khác để giải quyết các vấn đề.

 17. Đảm bảo hỗ trợ ứng dụng 24/7. Sẽ có sự luân chuyển giờ làm việc trong nhóm để đảm bảo hỗ trợ.

 18. Các nhiệm vụ, công việc khác được giao theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Yêu cầu

Qualification

 • Fresh University graduation, major in IT

Requirements

 • Have knowledge of C#; Java; Oracle to develop application. Have the trial developed application is preferred.

 • Customer service orientation, willing to learn and get more experience with IoT, MES Application, Application Development with C#; Java; Oracle

 • Logical thinking

 • Good English speaking

 • Korean speaking is preferred.

Trình độ chuyên môn

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành CNTT

Yêu cầu

 • Có kiến thức về C #; Java; Oracle để phát triển ứng dụng. Có ứng dụng được phát triển thử nghiệm được ưu tiên.

 • Định hướng dịch vụ tới khách hàng, sẵn sàng học hỏi và có thêm kinh nghiệm với IoT, Ứng dụng MES, Phát triển ứng dụng ngôn ngữ C#; Java; Oracle

 • Suy nghĩ logic

 • Nói tiếng Anh tốt

 • Ưu tiên nói tiếng Hàn.

Thông tin khác

 • Health care

 • Transportation

Nơi làm việc

 • Hanoi Office : Discovery Complex Building # 302 Cau Giay, Hanoi
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của HUYNDAI ALUMINUM VINA JSC. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển