ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
Thương lượng

IT Database Management Manager

222 Pasteur, District 3, Ho Chi Minh

DatVietVACCompany name
301-500Company size
ProductJob category
ManagerExperienced level
5 tháng trướcUpdated

Tech stack

Dataexpert

Thông tin công việc

Mô tả

MỤC TIÊU CHÍNH

 • Chịu trách nhiệm xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu cho toàn bộ Tổ hợp; Quản lý, vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu của Tổ hợp, đảm bảo Cơ sở dữ liệu luôn sẵn sàng, thông suốt, bảo mật.

 • Đề xuất triển khai các giải pháp, công cụ, các chiến lược tối ưu việc lưu trữ và khai thác Cơ sở dữ liệu. Phối hợp team Data của OpCos để đảm bảo việc khai thác dữ liệu được nhất quán, chính xác, tối ưu về lưu trữ và performance từ đó hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh.

 • Chịu trách nhiệm về KPI của bộ phận Cơ sở dữ liệu.

NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH

 1. Hoạch định, quản lý & vận hành hệ thống CSDL
 • Xây dựng kế hoạch vận hành/phát triển hệ thống Cơ sở dữ liệu và thực hiện triển khai kế hoạch trong từng thời kỳ, gắn liền với kế hoạch bộ phận và mục tiêu chung của Tổ hợp.

 • Thiết kế, thực hiện các kiến trúc tổng thể và chi tiết kỹ thuật của các giải pháp về Cơ sở dữ liệu kết hợp với các giải pháp về hạ tầng máy chủ, lưu trữ và hệ thống sao lưu, giải pháp đồng bộ dữ liệu giữa các trung tâm dữ liệu, thực hiện khắc phục sự cố; đảm bảo giải pháp đáp ứng tính khả thi công nghệ, nhằm nâng cao khả năng lưu trữ, độ sẵn sàng cho các Cơ sở dữ liệu trên cơ sở an toàn – bảo mật và tính sẵn sàng cao cho hệ thống CNTT của Tổ hợp.

 • Xây dựng, đề xuất các biện pháp kỹ thuật, các chương trình giám sát, cảnh báo sớm các sự cố Cơ sở dữ liệu và các ứng dụng. Triển khai các biện pháp ứng phó tức thời nhằm ngăn chặn, cảnh báo sớm hoặc giảm thiểu rủi ro.

 • Đề suất việc trang bị, nâng cấp hệ thống liên quan đến CSDL, ứng dụng phù hợp với nhu cầu hiện tại và định hướng phát triển tương lai của Tổ hợp;

 • Xây dựng và thực hiện các phương án, giám sát và báo cáo công tác sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu, đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định sao lưu dự phòng của Tổ hợp;

 • Thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và quản lý các tiêu chuẩn, chính sách, quy trình, quy định, quy chế vận hành về quản trị Cơ sở dữ liệu và ứng dụng.

 • Quản lý các thay đổi cấu hình, các đối tượng (hàm, thủ tục …) cũng như dữ liệu của từng Cơ sở dữ liệu, ứng dụng.

 • Tìm hiểu các giải pháp mới về các hệ Cơ sở dữ liệu để triển khai, vận hành cho Tổ hợp, nâng cao chất lượng hoạt động của các ứng dụng, dịch vụ, của các hệ thống MiddleWare, hệ thống Data Warehouse.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Công nghệ thông tin.

 1. Tham gia triển khai các dự án CNTT của Tổ hợp.
 • Phối hợp với bộ phận Hạ tầng, bộ phận Phát Triển Ứng dụng, và các đơn vị khác để thực hiện triển khai các giải pháp/ứng dụng/dịch vụ về công nghệ thông tin của Tổ hợp.

 • Triển khai dự án của bộ phận Quản trị cơ sở dữ liệu và các dự án khác được phân công.

 • Chịu trách nhiệm tiến độ triển khai các giải pháp Cơ sở dữ liệu.

 1. Đào tạo, nghiên cứu tối ưu hệ thống
 • Đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên mới, xây dựng chủ đề đào tạo về Cơ sở dữ liệu giúp đội ngũ phát triển ứng dụng áp dụng các kỹ thuật giúp nâng cao hiệu suất truy cập dữ liệu.

 • Hỗ trợ các thành viên tiếp nhận các công nghệ mới, các xu hướng mới về Cơ sở dữ liệu.

 • Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của bộ phận Cơ sở dữ liệu.

Yêu cầu

Nơi làm việc

 • 222 Pasteur, District 3, Ho Chi Minh
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của DatVietVAC. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển