ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Thương lượng

Giám Đốc Vận Hành ANTT Hạ Tầng/ Director of Infrastructure Security Operation

191 Bà Triệu, Hai Ba Trung, Ha Noi

TechcombankCompany name
1000+Company size
ProductJob category
5+ yearsExperienced level
1 tháng trướcUpdated

Thông tin công việc

Mô tả

Mục tiêu

 • Tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ của đơn vị theo quy định.

 • Quản lý toàn bộ các hoạt động vận hành ANTT hạ tầng do đơn vị trực tiếp thực hiện hoặc do các đối tác thuê ngoài đảm trách, đảm bảo các tính năng ANTT hạ tầng hoạt động hiệu quả, tuân thủ các quy định, quy trình và tiêu chuẩn ANTT của TCB.

 • Xây dựng lộ trình, hiện thực hóa chiến lược về ANTT hạ tầng phù hợp với lộ trình chiến lược chung của Dịch vụ hạ tầng CNTT cũng như của Khối công nghệ và của Ngân hàng.

Trách nhiệm chính

 • Phối hợp với Giám đốc các bộ phận IT hạ tầng và IT Security để nắm rõ hoạt động của các hệ thống hạ tầng làm cơ sở cho việc vận hành ANTT hạ tầng hiệu quả, ổn định

 • Đề xuất, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát việc triển khai các kế hoạch thuộc lĩnh vực ANTT hạ tầng nhằm đạt các mục tiêu đề ra trong chiến lược hạ tầng công nghệ thông tin cũng như chiến lược ANTT của Techcombank.

 • Chịu trách nhiệm quản trị toàn bộ các tính năng ANTT hạ tầng trên phạm vi toàn ngân hàng, đảm bảo các tính năng này hoạt động trơn tru, hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng lên khách hàng, người dùng cũng như chất lượng dịch vụ, năng lực xử lý cảu các hệ thống công nghệ

 • Thực hiện các vai trò được giao tại các quy trình quản llý dịch vụ IT (vd quản lý sự cố, quản lý thay đổi,...)

 • Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nguồn lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV,…), đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.

 • Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động, quản lý chi phí hoạt động của đơn vị theo ngân sách đã được duyệt.

 • Tham mưu cho BGĐ Khối Công nghệ trong việc xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về hoạt động vận hành ANTT hạ tầng

 • Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).

 • Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình hoạt động, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro; khắc phục và cải tiến những điểm rủi ro của đơn vị.

 • Báo cáo định kỳ cho Giám đốc Dịch vụ hạ tầng công nghệ.

Yêu cầu

A. Bằng cấp, Kinh nghiệm/ Qualification and experiences

 1. Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng

 2. Kinh nghiệm:

 • Đã làm việc trong llĩnh vực CNTT 10+ năm

 • Có ít nhất 5 năm tham gia vận hành ANTT hạ tầng hoặc trong các tổ chức lớn, đặc biệt là ngân hàng

 • 5+ năm quản lý

B. Năng lực Chuyên môn/ Functional competencies

 • Hiểu rõ và vận dụng hiệu quả các tiêu chuẩn và thực tiễn về quản lý dịch vụ công nghệ trên cơ sở các khung quản lý phổ biến như ITIL, ISO 20000,...

 • Thúc đẩy, dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu ứng dụng các công cụ quản trị, vận hành có khả năng tự động hóa, phân tích, dự báo và cảnh báo sớm

 • Định hướng, khuyến khích, tạo động lực và xây dựng năng lực cho đội ngũ CBNV , đảm bảo đủ năng lực tìm kiếm và thực hiện các ý tưởng mới.

 • Có kiến thức và nhận thức cao về rủi ro, bảo mật và an ninh thông tin trên các hệ thống hạ tầng (hardware, network, OS, DB, Software platform, )

 • Quản lý thời gian và làm việc có kế hoạch

 • Nắm rõ các loại chi phí trong hoạt động vận hành ANTT hạ tầng

 • Nắm rõ các công nghệ hiện tại cũng như xu thế tương lai của lĩnh vực ANTT hạ tầng

 • Năng lực Lãnh đạo

Tinh thần trách nhiêm

Làm gương

Phát triển đội ngũ

Hợp tác

Tập trung tạo kết quả

Thông tin khác

 • Thu nhập cạnh tranh

 • Chương trình cho vay ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên,

 • Môi trường làm việc: gắn kết, hòa đồng, kỷ luật

Nơi làm việc

 • Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của Techcombank. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển