ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Thương lượng

Games Dev (HTML5/JavaScript/Cocos)

111 Ngo Gia Tu, District 10, Ho Chi Minh

M-BIZ Global Company LimitedCompany name
1-50Company size
ProductJob category
Depend on SkillExperienced level
1 tháng trướcUpdated

Tech stack

HTML/CSSexpert
javascriptexpert
Gameregular

Thông tin công việc

Mô tả

Description / Summary

Responsible for the strategic implementation of software using relevant programming techniques and languages, and development/maintenance of the company games...

Work closely with and report to the Sr. Software Development Engineer.

Tổng quan công việc

Chịu trách nhiệm thiết kế, viết phần mềm sử dụng các kỹ thuật và ngôn ngữ lập trình liên quan, đồng thời phát triển cũng như bảo trì các trò chơi của công ty.

Làm việc và báo cáo trực tiếp với Sr. Software Development Engineer.

Job duties and responsibility

 • Develop game using HTML5 with Javascript, cocos2D creator, Construct 2

 • Participate in an agile development and collaborate with tech leads

 • Develop, test, debug, implement test plans and script and maintain software using relevant frameworks and methodologies

 • Collaborate with other engineers on code reviews, internal infrastructure and process enhancements to maintain and extend existing software and systems

Nhiệm vụ, trách nhiệm trong công việc

 • Phát triển game HTML5 với Javascript, cocos2D creator, Construct 2

 • Tham gia phát triển phần mềm cùng các tech lead theo mô hình Agile.

 • Phát triển, kiểm thử, sửa lỗi, lập các kế hoạch kiểm thử và script cùng việc bảo trì phần mềm với các framework và phương pháp liên quan.

 • Cộng tác với đồng nghiệp trong việc đánh giá code thành phẩm, cấu trúc hệ thống nội bộ cũng như đưa ra cải tiến về quy trình để duy trì/mở rộng các hệ thống và phần mềm hiện có.

Yêu cầu

Requirements

 • University/College graduate in software engineering or relevant field.

 • Experience using Javascript.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành kỹ sư phần mềm hoặc ngành có liên quan.

 • Có kinh nghiệm sử dụng Javascript.

Bonus skills

 • Excellent verbal and written communication skills in English are better.

Các kỹ năng thêm

 • Có kinh nghiệm với cocos2D JS hoặc cocos2D Creator hoặc Construct 2.

 • Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt (cả nói và viết)

Skill Tags

Game, HTML5, cocos2D Creator, Construct 2

Thông tin khác

Our benefits:

 • Free lunch provided in office (with air-con room)

 • 12 days sick-leave company paid per year

 • 12 days annual leave company paid per year (+1 day for each serviced year)

 • 24h accident insurance

 • Annual workshop & training

 • Annual Health Checking

 • Team dinner (Team building)

 • 40 hours working per week (Mon-Fri)

 • Annual bonus (based on global turnover)

mobile/ social branded mini games

multi-culture/ professional working environment

city location/ within 4KM from District 1, HCMC

Nơi làm việc

 • Nguyen Van Huyen, Hanoi, Tay Ho, Ha Noi
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của M-BIZ Global Company Limited. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển