ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
Thương lượng

Fullstack Developer (Nodejs + Reactjs) (Junior/Mid)

81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dicom InteractiveCompany name
10-24 nhân viênCompany size
Software/ProductJob category
JuniorExperienced level
3 tháng trướcUpdated

Tech stack

nodejsexpert
reactexpert
backendregular
angularregular
frontendregular

Thông tin công việc

Mô tả

 • Phát triển Back-end với Nodejs, ExpressJs, Loopback4.

 • Phát triển các dịch vụ nền tảng AWS sử dụng Back-end như API Gateway, Lambda, DynamoDB, ElastiCache, SNS, SQS, EC2, ELB, Cloudwatch.

 • Phát triển Front-end bằng HTML, CSS, JS, fetch với các framework như ReactJs / Angular / VueJS.

 • Sử dụng Front-end Serverless stack như CloudFront, Lambda Edge, S3, ACM, Route 53. (mid)

 • Khắc phục sự cố, kiểm tra và bảo trì, sửa lỗi, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu và các tính năng. (mid)

 • Viết mã gọn gàng, dễ đọc, dễ bảo trì và với đầy đủ các chú thích cho các flow phức tạp.

 • Viết các truy vấn SQL và làm việc với cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL.

 • Unit test và viết tài liệu rõ ràng (architecture diagram, sequence diagram, database schema). (mid)

 • Quen với quy trình phát triển Agile bao gồm CI / CD automation và cloud environments cho local, staging, pre-production và production.

 • Đảm bảo các tài khoản để truy cập được kiểm soát.


 • Develop Back-end in Nodejs with ExpressJs, Loopback4.

 • Develop Back-end use AWS platform services such as API Gateway, Lambda, DynamoDB, ElastiCache, SNS, SQS, EC2, ELB, Cloudwatch.

 • Develop Front-end in HTML, CSS, JS, fetch, with frameworks like ReactJs / Angular / VueJS.

 • Deploy Front-end use Serverless stack such as CloudFront, Lambda Edge, S3, ACM, Route 53. (mid)

 • Troubleshoot, test and maintain, fix bug, optimize database and functionality. (mid)

 • Write clean code easy to read, maintain and extend with full comments for complex logic.

 • Write efficient SQL queries and work with SQL and NoSQL databases.

 • Perform unit tests, and write clear documentation (architecture diagram, sequence diagram, database schema). (mid)

 • Work with our Agile development process that includes CI/CD automation and cloud environments for local, staging, pre-production and production.

 • Ensure accounts for access are controlled.

Yêu cầu

 • 1-2 năm kinh nghiệm làm lập trình viên full-stack, sử dụng Nodejs (bắt buộc), SQL, noSQL, pub / sub, HTML, CSS, JS.

 • Hiểu biết tốt về lập trình hướng đối tượng (SOLID), các pattern.

 • Có kinh nghiệm làm việc với Message Queue, Pub/Sub, and REST APIs. (mid)

 • Có kinh nghiệm làm việc với AWS hoặc DigitalOcean hoặc các công cụ và dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây của Google. (mid).

 • Có kinh nghiệm về Git flow.

 • Có kinh nghiệm về các công cụ Linux và Shell Scripting. (mid)

 • Có khả năng làm việc và thích ứng với các yêu cầu mới thông qua việc tự học hỏi và tìm tòi.

 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

 • Khả năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói thành thạo với tiếng Anh là một điểm cộng rất lớn.

 • Bằng cử nhân trở lên về Khoa học máy tính, Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan.


 • 1-2 year experience as full-stack developer, using Nodejs (required), SQL, noSQL, pub/sub, HTML, CSS, JS.

 • Good understanding of object-oriented design (SOLID), design patterns.

 • Experience working with Message Queue, Pub/Sub, and REST APIs. (mid)

 • Experience working with AWS or DigitalOcean or Google cloud infrastructure tools and services. (mid).

 • Experienced user of Git flow.

 • Experienced user of Linux tools and Shell Scripting. (mid)

 • Able to multitask and adapt to new requirements through self-learning and inquiry.

 • Able to work independently or as part of a team.

 • Fluent in written and verbal communication ability with English is a huge plus.

 • Bachelors or higher degree in Computer Science, Engineering, or related field.

Thông tin khác

Số lượng cần tuyển: 3 người

Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Giới tính: Không yêu cầu

 • Làm việc giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu.

 • Đánh giá năng lực hàng năm.

 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty

 • Môi trường làm việc không gian mở.

 • Tham gia chơi game Xbox với đồng nghiệp và Đồ ăn nhẹ miễn phí.

 • Tiệc và company trip hàng năm.

--

 • Standard business working hours

 • Annual performance review

 • Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to the regulations of the state and the 13th month salary according to the business situation of the company

 • Open-space working environment

 • Xbox games and Free snack

 • Year end party and Company trip every year

Nơi làm việc

 • 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của Dicom Interactive. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển