ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
Thương lượng

FinTech Server Architect (Java/Cloud)

12 - 14 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tan Binh, Ho Chi Minh

Island Peak CloudCompany name
51-150Company size
ProductJob category
8 yearsExperienced level
5 tháng trướcUpdated

Tech stack

Javaexpert
Dataregular
QA/Testregular
javascriptregular
nodejsregular

Thông tin công việc

Mô tả

 • Design & implement secured and scalable Server Applications for RegTech products for both Fiat Currency platform and Cryptocurrency platform.

 • API and Database Architecture Development for efficiency & security.

 • SDK Design & Development to allow third party developers to interface with RegTank API Servers securely.

 • Work closely with AI experts to develop AI engine to power RegTech/Fintech products.

 • Lead a Team of Server Developers.

 • Use Agile Process to manage server development.

 • Work closely with CTO, Project Managers & QA to ensure timely delivery.

 • Demonstrate capacity for learning new skills.

 • Manage and review code, Testing & Debugging.

Yêu cầu

Requirements

 • Bachelor in Information Technology/ Computer Science or equivalent

 • At least 8 years of experience in Server Development

 • Experience on Java is a Must

 • Experience in Load balancing, Database Design/Clustering

 • Experience on Java Spring Framework ,JPA, Hibernate and Restful Web Services

 • Experience working with cloud infrastructure (eg. AWS, GCP) is required

 • Experience in Linux Environment

 • Experience in TCP/UDP Programming

 • Commit to a Test Driven Development Environment

 • Passionate to Innovate & Solve Challenging Problems

Experience in the following are added advantages:

 • Node.js language,

 • Python

 • RDBMS, NoSQL (eg. Cassandra, Influx DB, Redis / MongoDB / MySQL)

 • Unit Test, Automation test

 • Deployment automation

Thông tin khác

 • Annual company trip, Year-end Party and Health Check up

 • Government insurance

 • 13th month bonus

 • Project Bonus

 • Team Building

 • Training courses with expert in the field.

 • Other Allowances

Gain experience - Fintech & AI

13th salary and Project Bonus

Annual company trip

Nơi làm việc

 • 14 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tan Binh, Ho Chi Minh
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của Island Peak Cloud. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển