ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
Thương lượng

Experienced Front-end Developer

Etown 2, 364 Cong Hoa, Tan Binh, Ho Chi Minh

IVC (ISB Vietnam)Company name
151-300Company size
OutsourcingJob category
Depend on SkillExperienced level
2 năm trướcUpdated

Tech stack

frontendexpert
angularregular
cssregular
typescriptregular
backendregular

Thông tin công việc

Mô tả

 • Read and understand System Design documents

 • Create Detail Design with instruction from Team Lead.

 • Do coding and unit test

Yêu cầu

EDUCATION

 • Degree of IT (Bachelor, Associate)

TECHNICAL EXPERIENCES

 • Minimum 3+ years’ experience related to web programming

 • Understand Requirement Development, Analysis & Design, Implementation

 • Front-end: Angular framework (using RxJS, TypeScript, Sass, NGXS, NgRx)

 • Back-end: PHP/CakePHP3.x (Web API: REST) is a plus

 • Database: Ability to make a design using PostgreSQL/MySQL

 • Unit testing: good at writing UT case and using Automatic tools (Jasmine/Karma, PHPUnit)

*** Other required qualifications:**

 • Communication and Team spirit

 • Be able to work under high pressure

 • Critical thinking

 • Problem solving and Time management

LANGUAGE SKILLS

 • Intermediate English

 • Japanese skill is a plus

Thông tin khác

 • Attractive Salary

 • Parking allowance

 • Comfortable work space and friendly colleagues

Premium Healthcare package

Very attractive salary

Working overseas opportunity

Nơi làm việc

 • Etown 2, 364 Cong Hoa, Tan Binh, Ho Chi Minh
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của IVC (ISB Vietnam). Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển