ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
Thương lượng

Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành Dịch Vụ CNTT ( Devops )

89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;Over 1000

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)Company name
NACompany size
Software/ProductJob category
Chuyên ViênExperienced level
8 tháng trướcUpdated

Tech stack

DevOpsexpert
QA/Testregular
Dataregular
Javaregular

Thông tin công việc

Mô tả

• Chịu trách nhiệm vận hành end-to-end cho mảng nghiệp vụ Phê Duyệt Tín Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn trong hệ thống Phê duyệt tín dụng cho KHCN, Phê Duyệt Tín Dụng cho KHDN, hệ thống Truy vấn Lịch Sử Tín Dụng, và các hệ thống liên quan / End-to-end responsible for development and operation of the Loan Origination Product, including but not limited to Loan Origination System for Retail Customer, Loan Origination System for Corporate Customer, Internal Credit Bureau System and other directly related systems in this domain

• Nghiên cứu các dịch vụ liên quan đến mảng nghiệp vụ này / Research about service related to this domain.

• Hỗ trợ thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp để hiện thực hóa các kết quả phân tích yêu cầu để xây dựng các ứng dụng đáp ứng nhu cầu của đơn vị nghiệp vụ vể mảng nghiệp vụ này/ Support design, develop, and deploy soulutions to actualize requirement analysis results in order to build up applications that can meet business requirements of this domain.

• Nghiên cứu và thực hiện nâng cấp phiên bản mới định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất cho các ứng dụng liên quan đến mảng nghiệp vụ này / Study and upgrade application versions following recommendation from application providers related to this domain.

• Quản lý môi trường và dữ liệu kiểm thử, và các công cụ kiểm thử đi kèm liên quan đến hệ thống, mảng nghiệp vụ này/ Manage testing data, tool and environment related to this domain.

• Thực hiện (hoặc phối hợp với các nhà cung cấp) kiểm thử về tải và hiệu năng của các giải pháp liên quan đến mảng nghiệp vụ này / Self-perform (or cooperate with vendors to perform) application performance tests related to this domain.

• Cài đặt, quản trị và vận hành các hệ thống ứng dụng liên quan đến mảng nghiệp vụ này / Install, manage and operate application systems related to this domain.

• Quản lý nhà cung cấp, giám sát chất lượng dịch vụ của các đối tác/ nhà cung cấp mảng nghiệp vụ này và chịu trách nhiệm đối với các dịch vụ được cung cấp đó/ Manage vendors, services quality of vendors/other service providers related to this domain and take full responsibility on their services.

• Hỗ trợ mức độ 2 cho các hệ thống liên quan đến mảng nghiệp vụ này nhằm đáp ứng các yêu cầu vận hành của nghiệp vụ theo như SLA mà IT đã cam kết với các đơn vị khác/ Level 2 and Level 3 support for the corresponding systems in this domain, which provides expertise to fulfill all customer requests, according to the IT Service SLA.

• Chịu trách nhiệm xử lý và/hoặc phối hợp với các mảng liên quan để xử lý sự cố, vấn đề liên quan đến Khách hàng trong mảng nghiệp vụ này trong thời gian phù hợp, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh. / Being responsible to resolve and/or managing other domain lead to resolve incidents and problems related to customer in this domain in a timely manner, which minimize the business lost.

• Thu thập và báo cáo thống kê về tình hình và hiệu quả thực hiện các cam kết mức độ vận hành (SLA/OLA) trong phạm vi trách nhiệm/ Collect and report statistics regarding status and performance of relevant SLA/OLAs.

• Đảm bảo sự ổn định, khả năng sẵn sàng và chất lượng dịch vụ của mảng nghiệp vụ này. Thực hiện bảo trì định kỳ theo yêu cầu các phần mềm hệ thống trong phạm vi quản lý/ Maintain stability, availability and quality of services related to this domain. Perform regular maintenance as per recommendations for relevant system applications.

• Chủ động đề xuất cải tiến, thay đổi về hệ thống, quy trình nghiệp vụ liên quan đến mảng nghiệp vụ này / Proactively propose IT service process improvements, changes in system, business process changes related to this domain

Yêu cầu

  1. Trình độ Học vấn

Educational Qualifications

Specialized in IT, Computer Science

  1. Các Kinh nghiệm liên quan/ Relevant Experience

Graduated as a Bachelor of IT

• 5+ years’ experience IT Support Experience

• IT Developer Experience

• 5+ years’ experience with database software/web applications

• 3+ years’ experience with at least one of MS SQL Server, Oracle, Java, PL/SQL, T-SQL

• High Availability Experience

• Understanding of the operation, the nature and scale of the VPBank's business

  1. Kiến thức/ Chuyên môn có liên Quan

Relevant Knowledge/ Expertise

• Familiar with Linux shell and able to write automation shell scripts

• Having experience operating the microservices or containerization application

• Having experience building/operating on public cloud such as AWS (EKS, ECS, EC2, VPC, RDS...) is an advantage

• Familiar deployment CI/CD technology, such as: Docker, OpenShift and/or Kubernetes.

• Familiar with Automation/Orchestration such as: Ansible/Terraform or Puppet...

• Automation/Orchestration tool as Jenkin, Integrity.

• Knowledge MS SQL Server, Oracle, PL/SQL, T-SQL

• Java/Enterprise application performance tuning and best practices

• Knowledge of programming skill with languages such as: Java, UML, web-based technologies is big plus..

  1. Các Kỹ Năng/ Skills

• An ability to assess each customer/employee's IT knowledge levels

• Ability to work well in a fast-paced environment, where the technology is constantly changing

• An interest in the way organizational processes work

• Understand and analyze the capability of VPBank's Databases System

• Các năng lực khác/ others

• English with 4 skill upper level intermediate

• Understanding about ITIL is advantage.

Thông tin khác

Số lượng cần tuyển: 2 người

Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm

Hình thức làm việc: Toàn thời gian

Giới tính: Không yêu cầu

Competitive salary and bonus package

Staff loan with special interest rates

Traing courses based on the job, Training framework/Learning RoadMap for each position

Insurance in accordance with Labor laws + VPBank Care insurance for all employees. (insurance covered for family members for entitled employees);

Annual leave (varied based on job grade)

Travel allowance

A dynamic and friendly working environment, full of great opportunities to develop your career and abundant interesting activities to join (Sports competitions, talent contests, teambuilding…)

Working time: from Monday to Friday & 2 Saturday mornings/month

Nơi làm việc

  • 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;Over 1000
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển