ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Thương lượng

BIM Programmer ( C / C# )

Bình Thanh Dist., HCMC

TOBIC CO., LTDCompany name
UpdatingCompany size
Software/ProductJob category
Depend on SkillExperienced level
17 ngày trướcUpdated

Tech stack

c/c++expert
Mobileregular
.Netregular
javascriptregular
Gameregular

Thông tin công việc

Mô tả

Tùy vào khả năng và kinh nghiệm, bạn sẽ đảm nhận 1 hoặc vài nghiệp vụ chính như sau:

 • Viết Addin cho Revit và viết ứng dụng trong ngành BIM.

 • Làm mô hình 3D trên web.

 • Làm app XR trên thiết bị XR (Oculus, Hololens, HTC Vive...) và trên IOS, Android, làm movie mô phỏng chuyển động, tương tác.

According to your ability & experience, taking the responsibility in 1 or some of main business:

 • Writing Addin for Revit and writing application in BIM industry.

 • Make 3D models on the web.

 • Make XR app on XR device (Oculus, Hololens, HTC Vive ...) and on IOS, Android, make motion simulation movie, interact.

Yêu cầu

 • Điều kiện bắt buộc: (1 trong 3 điều kiện sau)
 1. Thông thạo Revit API (C#) + .NET Framework, HOẶC

 2. Thông thạo Javascript hoặc Three.js, Babylon.js, AFrame.js, HOẶC

 3. Thành thạo Unity Engine (thông thạo C#, HDRP, URP, Realtime Raytracing, có demo trên các thiết bị XR như Oculus Rift, Quest, Hololens, HTC Vive... )

 • Điều kiện ưu tiên: (ứng viên có 1 hoặc những điều kiện sau là 1 lợi thế)
 • Nhiệt huyết và nghiêm túc với công việc.

 • Có mối quan tâm đến ngành xây dựng hoặc các ứng dụng, games liên quan đến xây dựng.

 • Có kinh nghiệm công việc tương đương, hoặc

 • Có kiến thức về kiến trúc và xây dựng, hoặc

 • Am hiểu về dựng hình 3D

 • Có kinh nghiệm dựng video cho các công trình xây dựng

 • Kinh nghiệm/hiểu biết về kết cấu cũng như quy trình xây dựng của Nhật là 1 lợi thế.

 • Có thể sử dụng ngoại ngữ (Anh hoặc Nhật) sẽ được ưu tiên (không bắt buộc)

 • Khả năng làm việc nhóm

 • Absolute conditions (1 of 3 following conditions)
 1. Revit API (C #) + .NET Framework, OR

 2. Fluent in Javascript or Three.js, Babylon.js, AFrame.js, OR

 3. Proficient in Unity Engine (fluent in C #, HDRP, URP, Realtime Raytracing, with demo on XR devices such as Oculus Rift, Quest, Hololens, HTC Vive ...)

 • Preferable conditions (candidates who have 1 or some of below conditions are highly preferable)
 • Having strong motivation in working

 • Being interested in buildings; or applications, games related to buildings

 • Having experience in architecture / construction / MEP related industries

 • Having knowledge of architecture / construction

 • Proficient at 1 of BIM software (REVIT, ARCHICAD, TEKLA, REVIT MEP, TFAS, REBRO, LUMION, UNITY, UNREAL ENGINE, CAD etc.)

 • Understanding of 3D modeling.

 • Having experience in making videos for construction/architecture works

 • Having experience / understanding of structure and construction process of Japan is an advantage.

 • Using foreign language (English or Japanese) is preferable (but not required)

 • Teamwork ability

Thông tin khác

 • Thưởng hàng năm

 • Được đào tạo về kỹ thuật chuyên môn

 • Cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Nơi làm việc

 • Binh Thanh Dist., HCMC
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của TOBIC CO., LTD. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển