ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
Thương lượng

Backend Developer (JavaScript, NodeJS)

Đường 12, khu phố City LandGo VapHo Chi Minh

PolomanCompany name
1-50Company size
ProductJob category
3+ yearsExperienced level
3 tháng trướcUpdated

Tech stack

backendexpert
javascriptexpert
nodejsexpert
Dataregular
Goregular

Thông tin công việc

Mô tả

 • Develop CRM systems of company.

 • Develop and build up E-com website.

 • Working on ways to automate and improve development and release processes.

 • Monitor database performance, implement changes and apply new patches and versions when required.

 • Identifying technical problems and developing software updates and fixes.

Yêu cầu

 • 1-3+ years of hands-on Golang and Website developing.

 • Strong experience with at least one of the following languages is required: Nodejs, Python.

 • Hands on creating and developing API REST.

Plus point:

 • Basic understanding of Redis, Elasticsearch và Caching.

 • Basic understanding of Postgresql, Cassandra (Mysql, NoSQL, ...).

 • Basic understanding of Devops: Docker, AWS EC2, CI / CD.

Thông tin khác

 • Working time: 9AM to 6PM, from Monday to Friday and 9AM to 12PM on Saturday.

 • Performance review: 1 time per year

 • 13th salary, paid together with Dec payroll.

 • Annual full paid (weekend, holidays,...).

 • 100% free on training cources for work needs.

Nơi làm việc

 • Đường 12, khu phố City LandGo VapHo Chi Minh
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của Poloman. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển