ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Tới 2500 USD

Back-end Engineer

180 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ManabieCompany name
100-499Company size
Software/ProductJob category
Depend on SkillExperienced level
1 tháng trướcUpdated

Tech stack

backendexpert
Goregular
QA/Testregular
frontendregular
Mobileregular

Thông tin công việc

Mô tả

 • Implement & maintain microservices with Golang

 • Work closely with our product managers to understand feature specifications

 • Communicate with QA engineers to design & understand technical specs, and implement test scripts

 • Proactively give feedback and ask questions to contribute to product specifications’ improvement

 • Work closely with mobile & frontend engineers for API design & integration

 • Make a thing work first before make it better

 • Test driven development with unit and integration tests (no test, no merge culture)

Yêu cầu

 • Experienced with Golang

 • Experienced with TDD

 • Strong knowledge about algorithms and data structure

 • Teamwork: “Your problems are my problems, my problems are your problems”

 • Excellent software engineering skills

 • Strong desire to learn and to grow

 • Validated ability to excel in a fast-paced development team.

Thông tin khác

 • Probation: 2 months (100% full-time salary).

 • Health Insurance package from BaoViet

 • Role rotation opportunity.

 • 14 days Paid Leave Annually.

 • Young, dynamic and cooperative working environment.

 • Mon - Fri

Nơi làm việc

 • Quận 1, Hồ Chí Minh
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của Manabie. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển