ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
Thương lượng

Azure DevOps Engineer

Etown 2, 364 Cong Hoa street, ward 13, Tan Binh district, HCM

ROBERT BOSCH ENGINEERING VIETNAMCompany name
UpdatingCompany size
Software/ProductJob category
Depend on SkillExperienced level
3 tháng trướcUpdated

Tech stack

DevOpsexpert
Dataregular

Thông tin công việc

Mô tả

 • Involved in the process of hosting/deploying the entire application in to Microsoft Azure Cloud.

 • Working with Microsoft Azure Cloud Services and deploying the services through Azure Resource Manager Templates or Azure Portal.

 • Created Kubernetes cluster like AKS-Engine, Minikube

 • Managing Build/Release Engineering for multiple products and releases under tight schedules and deadlines.

 • Introducing DevOps for BAU deployments using Microsoft tools (VSTS, Release Manager, and Jenkins).

 • Creating scripts in Power Shell for automating repetitive tasks.

 • Maintaining the source code in Git for various applications, Maintaining the repositories (includes creating, deleting).

 • Creating the Branching Strategy for the development. Configuration Management using Git.

 • Configuring tools (flavours like Tortoise Git) on windows.

 • Providing Access Rights to users, Giving support to developers and resolving trouble shooting Git issues.

 • Taking backup of repositories in regular intervals.

 • Merging the Branches for Integration.

 • Configure and maintain codebase to support the build and deployment of code on servers.

 • Administered merge, build and deployment of the codes to all the environments.

 • Developing the utility scripts to effectively reduce the time and manual effort.

 • Responsible for setting up the environment for new developers on their machines.

Yêu cầu

 • Strong experience in Azure DevOps, Docker, Kubernetes, ARM, PowerShell, Terraform and configuration management tools such as Ansible, Chef and Puppet

 • Experience in deploy and running an applications of Dockers using Containers.

 • Expertise in Microsoft Azure and its relevant build, deployment, networking and security technologies in cloud and hybrid environments.

 • Technical understanding of Microsoft Identity and Access Management product

 • Experience in automating build and deployment, infrastructure and processes for multiple projects.

 • Experience in migrating On-premises VMs to Microsoft Azure Cloud

 • Good understanding in Azure networking, Storage, VM provisioning, RBAC, NSG, Automation, AZ Copy, Storage Explorer, AD, Application Insights, ARM Templates, automation etc.

 • Excellent customer facing communication, presentation skills and technical writing capability for tender responses, bids and proposals.

 • Experience in Windows Azure(IAAS,PAAS), VSTS(CICD), Azure SQL, MS SQL, IIS, Azure Web Apps, Cloud services, Azure Storage, Traffic manager, Power Shell.

Thông tin khác

 • 13th-month bonus + yearly performance bonus + annual salary appraisal

 • Premium health insurance for employee + 2 family members

 • 16++ days of paid leave per year

Nơi làm việc

 • 364 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của ROBERT BOSCH ENGINEERING VIETNAM. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển