ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
Thương lượng

02 NODEJS Developer

Microspace Coworking River Mark Villa - 220 Đường Trần Não, Khu phố 1, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FRACTALCompany name
25-99Company size
Software/ProductJob category
3 yearsExperienced level
5 tháng trướcUpdated

Tech stack

nodejsexpert
angularregular
backendregular
PHPregular
Dataregular

Thông tin công việc

Mô tả

 • Participate in analyzing, designing, and improving the functions of the company's products and services.

 • Coordinate with Leader and team to build a web API system, app using NODEJS/ ANGULAR.

 • Participate in operating and maintaining the system.

 • Research new technologies suitable for investment projects of the company.

 • Other jobs when assigned by superiors.

Yêu cầu

 • Have 2-3 years of experience coding Back-End

 • NODEJS /PHP/Angular language

 • Database: MySql, MongoDB

 • Front-end: Html, CSS, Javascript

 • Use RESTful

 • SOLID principle, design pattern.

 • Understanding of clean code, unit testing, coding convention, etc.

 • Learn and improve yourself.

 • Resistant to work pressure.

 • Passionate and respect for programming.

Thông tin khác

 • Good salary, bonus for 13 months and according to the project

 • Have the opportunity to face many problems in programming and life that a big company you never have.

 • Many opportunities to learn, demonstrate ability and advance at work.

 • Improve English by working and daily meeting.

 • Being trained if not experienced

 • Working with young, healthy, ambitious and capable people.

 • Open, dynamic, colorful environment.

 • Mon - Fri

Nơi làm việc

 • Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Chú ý: Toàn bộ thông tin đăng tải thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FRACTAL. Chúng tôi chỉ đang cố gắng đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất tới các bạn. Trường hợp phát hiện có nội dung không chính xác, các bạn có thể thông báo bằng cách liên lạc với chúng tôi qua cửa sổ liên lạc phía dưới-góc phải màn hình.

Thông tin công ty

Loading...

Danh sách công việc đã đăng tuyển