ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Hồ Chí Minh
Địa điểm

uxui

Công nghệ
Khác
34+ việc làm IT mới trong tháng
Saigon Technology So

UI/UX Designer - Signing Bonus Upto 30M

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Saigon Technology Solutions

uxui
mobile
frontend
javascript
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Saigon Technology Solutions

uxui
mobile
frontend
javascript
Mới
DIAG

UI UX Designer (English)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

DIAG

uxui
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

DIAG

uxui
testing
Mới
NIMBLE

UX/UI Designer

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

NIMBLE

uxui
mobile
game
Hồ Chí Minh
Thương lượng

NIMBLE

uxui
mobile
game
1 ngày trước
INSPIRE LAB TECHNOLO

Senior UI UX Designer

1200 - 2000 USD
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

INSPIRE LAB TECHNOLOGY CORP., LTD

uxui
mobile
c/c++
css
Hồ Chí Minh
1200 - 2000 USD

INSPIRE LAB TECHNOLOGY CORP., LTD

uxui
mobile
c/c++
css
3 ngày trước
HARAVAN

Product Owner (SaaS/ Product Manager)

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

HARAVAN

uxui
analytics
mobile
net
Hồ Chí Minh
Thương lượng

HARAVAN

uxui
analytics
mobile
net
3 ngày trước
SAIGON TECHNOLOGY SO

UI UX Designer

700 - 1200 USD
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

SAIGON TECHNOLOGY SOLUTIONS

uxui
mobile
frontend
javascript
Hồ Chí Minh
700 - 1200 USD

SAIGON TECHNOLOGY SOLUTIONS

uxui
mobile
frontend
javascript
4 ngày trước
CÔNG TY TNHH GAMELOF

Senior UI/UX Designer (Vietnamese Speaker)

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH GAMELOFT

uxui
frontend
css
html
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY TNHH GAMELOFT

uxui
frontend
css
html
4 ngày trước
TREEHOUSE FINANCE

UI/UX Designer

Thương lượng
7 ngày trước
Hồ Chí Minh

TREEHOUSE FINANCE

uxui
analytics
testing
frontend
Hồ Chí Minh
Thương lượng

TREEHOUSE FINANCE

uxui
analytics
testing
frontend
7 ngày trước
VULCAN LABS

UI/UX Design Lead - Up to $2000

Tới 2000 USD
7 ngày trước
Hồ Chí Minh

VULCAN LABS

uxui
mobile
testing
go
Hồ Chí Minh
Tới 2000 USD

VULCAN LABS

uxui
mobile
testing
go
7 ngày trước
Houze Group

UI/UX Designer (Product Designer)

Thương lượng
8 ngày trước
Hồ Chí Minh

Houze Group

uxui
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Houze Group

uxui
mobile
8 ngày trước
Zalo

Senior UI/UX Designer, Media

Thương lượng
8 ngày trước
Hồ Chí Minh

Zalo

uxui
mobile
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Zalo

uxui
mobile
testing
8 ngày trước
OPSWAT Software Viet

UI/UX Designer

Thương lượng
8 ngày trước
Hồ Chí Minh

OPSWAT Software Vietnam

uxui
testing
react
Hồ Chí Minh
Thương lượng

OPSWAT Software Vietnam

uxui
testing
react
8 ngày trước
HARAVAN

UI-UX Designer

Thương lượng
12 ngày trước
Hồ Chí Minh

HARAVAN

uxui
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

HARAVAN

uxui
mobile
12 ngày trước
DatVietVAC

PRODUCT OWNER/ LEADER (OTT Product)

Thương lượng
15 ngày trước
Hồ Chí Minh

DatVietVAC

uxui
analytics
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

DatVietVAC

uxui
analytics
testing
15 ngày trước
EcoTruck

Senior UI-UX Designer (Product Designer)

Thương lượng
15 ngày trước
Hồ Chí Minh

EcoTruck

uxui
testing
mobile
com
Hồ Chí Minh
Thương lượng

EcoTruck

uxui
testing
mobile
com
15 ngày trước
Oneblock labs

UI/UX Designer

Thương lượng
20 ngày trước
Hồ Chí Minh

Oneblock labs

uxui
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Oneblock labs

uxui
mobile
20 ngày trước
BrickMate Group

UI/ UX Designer (Web/ Mobile, English)

Thương lượng
22 ngày trước
Hồ Chí Minh

BrickMate Group

uxui
mobile
pm
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

BrickMate Group

uxui
mobile
pm
testing
22 ngày trước
BrickMate Group

UI/ UX Designer (Web/ Mobile, English)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

BrickMate Group

uxui
mobile
pm
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

BrickMate Group

uxui
mobile
pm
testing
1 tháng trước
VIVU TECHNOLOGIES.,

02 Sennior UI-UX/Graphic Designer

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

VIVU TECHNOLOGIES., JSC

uxui
Hồ Chí Minh
Thương lượng

VIVU TECHNOLOGIES., JSC

uxui
1 tháng trước
Island Peak Cloud

Jr/Sr UIUX Designer (Figma, Adobe XD)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Island Peak Cloud

uxui
pm
mobile
frontend
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Island Peak Cloud

uxui
pm
mobile
frontend
1 tháng trước
Manabie Internationa

Middle/Senior Product Designer (UI-UX)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Manabie International Pte Ltd

uxui
mobile
devops
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Manabie International Pte Ltd

uxui
mobile
devops
1 tháng trước
The Away Group Viet

UI-UX Designer (Product Designer $2200)

Tới 2200 USD
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

The Away Group Viet Nam

uxui
mobile
frontend
javascript
Hồ Chí Minh
Tới 2200 USD

The Away Group Viet Nam

uxui
mobile
frontend
javascript
1 tháng trước
Công ty TNHH X-Techn

UI/UX Designer (HTML/CSS)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH X-Techno

uxui
html
css
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Công ty TNHH X-Techno

uxui
html
css
mobile
1 tháng trước
FUNDOO

UX/UI Designer

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

FUNDOO

uxui
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

FUNDOO

uxui
testing
1 tháng trước
VULCAN LABS

02 Senior UI/UX Designers - Up to $2000

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

VULCAN LABS

uxui
mobile
go
html
Hồ Chí Minh
Thương lượng

VULCAN LABS

uxui
mobile
go
html
1 tháng trước
VLINK GROUP ASIA

UI/UX Designer

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

VLINK GROUP ASIA

uxui
testing
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

VLINK GROUP ASIA

uxui
testing
mobile
1 tháng trước
HOME CREDIT VIETNAM

UI/UX Manager

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

HOME CREDIT VIETNAM - HTTPS://CAREER.HOMECREDIT.VN/

uxui
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

HOME CREDIT VIETNAM - HTTPS://CAREER.HOMECREDIT.VN/

uxui
mobile
1 tháng trước
Creatory

UX Designer

1200 - 2200 USD
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Creatory

uxui
testing
game
mobile
Hồ Chí Minh
1200 - 2200 USD

Creatory

uxui
testing
game
mobile
1 tháng trước
FPT Software

UX/UI Designer

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

FPT Software

uxui
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

FPT Software

uxui
mobile
1 tháng trước
Simple Tech Investme

UI/UX Designer (Strong UX) $1800 - $2500

Thương lượng
2 tháng trước
Hồ Chí Minh

Simple Tech Investment

uxui
mobile
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Simple Tech Investment

uxui
mobile
testing
2 tháng trước
Localize Direct

UX/ UI Designer (Mid-level)

Thương lượng
2 tháng trước
Hồ Chí Minh

Localize Direct

uxui
game
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Localize Direct

uxui
game
testing
2 tháng trước
Live group

Senior Product Owner

Thương lượng
2 tháng trước
Hồ Chí Minh

Live group

uxui
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Live group

uxui
testing
2 tháng trước
Beta Proptech

Senior UI-UX Designer (Web, Apps) ~$1800

Tới 1800 USD
2 tháng trước
Hồ Chí Minh

Beta Proptech

uxui
mobile
Hồ Chí Minh
Tới 1800 USD

Beta Proptech

uxui
mobile
2 tháng trước
Go2Joy

(Junior/Senior) UI/UX Designer

Thương lượng
2 tháng trước
Hồ Chí Minh

Go2Joy

uxui
mobile
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Go2Joy

uxui
mobile
pm
2 tháng trước

Hiển thị 34 việc làm UXUI, tại Hồ Chí Minh. From ITgeek.vn with