ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Hồ Chí Minh
Địa điểm

testing

Công nghệ
Khác
384+ việc làm IT mới trong tháng
ASWHITE VIETNAM

Business Analyst

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

ASWHITE VIETNAM

testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

ASWHITE VIETNAM

testing
Mới
Live group

DevSecOps Engineer (AWS, Cloud)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Live group

testing
devops
c/c++
javascript
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Live group

testing
devops
c/c++
javascript
Mới
PROPZY

Automation QC (QA QC, Tester, Selenium)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

PROPZY

testing
pm
java
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

PROPZY

testing
pm
java
mobile
Mới
Silicon Prime Labs

Senior QC/ QC Lead

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Silicon Prime Labs

testing
mobile
pm
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Silicon Prime Labs

testing
mobile
pm
data
Mới
Samsung Electronics

Software Quality Assurance Engineer

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Samsung Electronics HCMC CE Complex

testing
c/c++
mobile
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Samsung Electronics HCMC CE Complex

testing
c/c++
mobile
python
Mới
bbv Vietnam

Business Analyst (English)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

bbv Vietnam

testing
angular
java
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

bbv Vietnam

testing
angular
java
mobile
Mới
Pizza Hut Digital Ve

QC Engineer (QA QC, Tester)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Pizza Hut Digital Ventures

testing
devops
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Pizza Hut Digital Ventures

testing
devops
mobile
Mới
Nakivo

Website QA Engineer (Tester/QA QC)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Nakivo

testing
backend
frontend
php
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Nakivo

testing
backend
frontend
php
Mới
ASWHITE VIETNAM

Senior / Mid QA Automation Engineer

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

ASWHITE VIETNAM

testing
java
Hồ Chí Minh
Thương lượng

ASWHITE VIETNAM

testing
java
Mới
TrophyRoom

Product Designer - UX

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

TrophyRoom

testing
game
mobile
uxui
Hồ Chí Minh
Thương lượng

TrophyRoom

testing
game
mobile
uxui
Mới
POPS Worldwide

Sr QA Engineer (QA QC/Tester/Java)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

POPS Worldwide

testing
java
uxui
net
Hồ Chí Minh
Thương lượng

POPS Worldwide

testing
java
uxui
net
Mới
Pizza Hut Digital Ve

Information Security (AWS, Cloud)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Pizza Hut Digital Ventures

testing
nodejs
php
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Pizza Hut Digital Ventures

testing
nodejs
php
Mới
Citigo Software

Automation Tester (Selenium/Robot...)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Citigo Software

testing
javascript
python
css
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Citigo Software

testing
javascript
python
css
Mới
Cadena Vietnam

Software Implementation HRM/ERP

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Cadena Vietnam

testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Cadena Vietnam

testing
Mới
ELCA

Automation Tester (QA QC, Java)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

ELCA

testing
java
devops
Hồ Chí Minh
Thương lượng

ELCA

testing
java
devops
Mới
Manabie Internationa

Junior Manual/Automation QA (QC, Tester)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Manabie International Pte Ltd

testing
mobile
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Manabie International Pte Ltd

testing
mobile
data
1 ngày trước
IPSIP VIETNAM

SOC Specialist - Security Operation Center 24/7 (Level 1&2)

500 - 1000 USD
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

IPSIP VIETNAM

testing
perl
python
ruby
Hồ Chí Minh
500 - 1000 USD

IPSIP VIETNAM

testing
perl
python
ruby
1 ngày trước
SOCIAL BELLA VIETNAM

QA - Manual Tester

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

SOCIAL BELLA VIETNAM - SOCIOLLA

testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

SOCIAL BELLA VIETNAM - SOCIOLLA

testing
1 ngày trước
DEK Technologies

Automation Tester (Embedded, Linux)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

DEK Technologies

testing
c/c++
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

DEK Technologies

testing
c/c++
python
1 ngày trước
CENTRAL RETAIL

Software Tester/QC (Middle, senior)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

CENTRAL RETAIL

testing
mobile
javascript
php
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CENTRAL RETAIL

testing
mobile
javascript
php
1 ngày trước
SAIGON TECHNOLOGY SO

QC Engineer (QA QC, Tester)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

SAIGON TECHNOLOGY SOLUTIONS

testing
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

SAIGON TECHNOLOGY SOLUTIONS

testing
data
1 ngày trước
PROPZY

Business Analyst (Product Analyst)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

PROPZY

testing
analytics
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

PROPZY

testing
analytics
pm
1 ngày trước
ELCA INFORMATION TEC

Automation Tester (QA QC, Java)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

ELCA INFORMATION TECHNOLOGY (VIETNAM) LIMITED

testing
java
devops
Hồ Chí Minh
Thương lượng

ELCA INFORMATION TECHNOLOGY (VIETNAM) LIMITED

testing
java
devops
1 ngày trước
CODE88 COMPANY LIMIT

Urgent - System Analyst (IT Business Analyst) - Up to $2,000

600 - 2000 USD
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

CODE88 COMPANY LIMITED

testing
Hồ Chí Minh
600 - 2000 USD

CODE88 COMPANY LIMITED

testing
1 ngày trước
Nexcel Solutions

Business Analyst

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Nexcel Solutions

testing
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Nexcel Solutions

testing
data
1 ngày trước
Robert Bosch Enginee

Embedded Software Tester (Joining Bonus)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

testing
c/c++
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

testing
c/c++
python
1 ngày trước
Liberty Insurance Li

Product Owner (Business Analyst)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Liberty Insurance Limited

testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Liberty Insurance Limited

testing
1 ngày trước
ASIM TELECOM

Business Analyst

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

ASIM TELECOM

testing
css
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

ASIM TELECOM

testing
css
data
1 ngày trước
PERSONIFY INCORPORAT

Test Engineer (QA QC, Tester + English)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

PERSONIFY INCORPORATION

testing
pm
devops
uxui
Hồ Chí Minh
Thương lượng

PERSONIFY INCORPORATION

testing
pm
devops
uxui
1 ngày trước
Relia Systems

5x QA Automation Tester

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Relia Systems

testing
data
java
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Relia Systems

testing
data
java
mobile
1 ngày trước
Nakivo

QA Engineer (Tester, QA QC)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Nakivo

testing
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Nakivo

testing
pm
1 ngày trước
KMS Technology

(Junior/Senior) Test Engineer - BONUS

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

KMS Technology

testing
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

KMS Technology

testing
mobile
1 ngày trước
Ngân Hàng Á Châu | A

IT - Business Analyst

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Á Châu | ACB

testing
pm
uxui
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Ngân Hàng Á Châu | ACB

testing
pm
uxui
data
1 ngày trước
DIAG

System Administrator (LIS, or LIMS)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

DIAG

testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

DIAG

testing
1 ngày trước
Anduin Transactions

Data Automation Engineer_Database, QA QC

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Anduin Transactions

testing
uxui
com
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Anduin Transactions

testing
uxui
com
data
1 ngày trước
CMC Sai Gon Technolo

Tester (junior/Senior)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

CMC Sai Gon Technology & Solution

testing
c/c++
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CMC Sai Gon Technology & Solution

testing
c/c++
1 ngày trước
NashTech

Automation Test Engineer (all level)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

NashTech

testing
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

NashTech

testing
mobile
1 ngày trước
Omanee Corporation

Business Analyst Lead (QA/QC, UI UX)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Omanee Corporation

testing
uxui
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Omanee Corporation

testing
uxui
pm
1 ngày trước
NVG Technology

Software Development Engineer in Test

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

NVG Technology

testing
backend
frontend
java
Hồ Chí Minh
Thương lượng

NVG Technology

testing
backend
frontend
java
1 ngày trước
Fincorp.

QC/Tester (All level - up to 1300$)

Tới 1300 USD
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Fincorp.

testing
mobile
Hồ Chí Minh
Tới 1300 USD

Fincorp.

testing
mobile
1 ngày trước
VinID (A member of O

Senior QC Engineer (Manual/Automation)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

VinID (A member of One Mount Group)

testing
data
java
Hồ Chí Minh
Thương lượng

VinID (A member of One Mount Group)

testing
data
java
1 ngày trước
Star Global

Senior/Mid Automation QA (Sign-on Bonus)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Star Global

testing
java
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Star Global

testing
java
data
1 ngày trước
Capgemini Vietnam

Implementation consultant for APM

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Capgemini Vietnam

testing
java
net
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Capgemini Vietnam

testing
java
net
python
1 ngày trước
Niteco Vietnam Co.,

Senior Tester (x3)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Niteco Vietnam Co., Ltd

testing
mobile
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Niteco Vietnam Co., Ltd

testing
mobile
data
1 ngày trước
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤ

Quality Control _ Tester Software

1500 - 2500 USD
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHẦN MỀM HMS - THÀNH VIÊN CỦA VINGROUP

testing
mobile
javascript
python
Hồ Chí Minh
1500 - 2500 USD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH PHẦN MỀM HMS - THÀNH VIÊN CỦA VINGROUP

testing
mobile
javascript
python
2 ngày trước
PAL TECH

Software Business Analyst

1200 - 2000 USD
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

PAL TECH

testing
mobile
Hồ Chí Minh
1200 - 2000 USD

PAL TECH

testing
mobile
2 ngày trước
MIRAE ASSET PREVOIR

IT Business Analyst

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

MIRAE ASSET PREVOIR LIFE INSURANCE COMPANY LTD.

testing
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

MIRAE ASSET PREVOIR LIFE INSURANCE COMPANY LTD.

testing
pm
2 ngày trước
APERIA VIETNAM CO LT

Automation Tester

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

APERIA VIETNAM CO LTD.,

testing
java
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

APERIA VIETNAM CO LTD.,

testing
java
data
2 ngày trước
TRAVEL AND PAY SOFTW

IT Recruiter

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

TRAVEL AND PAY SOFTWARE SOLUTIONS CO., LTD

testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

TRAVEL AND PAY SOFTWARE SOLUTIONS CO., LTD

testing
2 ngày trước
ROBERT BOSCH ENGINEE

Automation Software Tester

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

ROBERT BOSCH ENGINEERING VIETNAM

testing
c/c++
java
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

ROBERT BOSCH ENGINEERING VIETNAM

testing
c/c++
java
python
2 ngày trước
CÔNG TY TNHH ATHENA

Business Analyst

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ATHENA STUDIO

testing
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY TNHH ATHENA STUDIO

testing
data
2 ngày trước
DIGI-TEXX VIETNAM

Software Tester

1000 - 2500 USD
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM

testing
java
mobile
backend
Hồ Chí Minh
1000 - 2500 USD

DIGI-TEXX VIETNAM

testing
java
mobile
backend
2 ngày trước
Sendo.vn

QC Engineer (Tester, Agile)

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

Sendo.vn

testing
mobile
uxui
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Sendo.vn

testing
mobile
uxui
2 ngày trước
Titan Technology Cor

Automation QA/QC/Tester (Java, Selenium)

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

Titan Technology Corporation

testing
java
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Titan Technology Corporation

testing
java
2 ngày trước
Orient Software Deve

Technical Business Analyst

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

Orient Software Development Corp.

testing
pm
net
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Orient Software Development Corp.

testing
pm
net
2 ngày trước
Capgemini Vietnam

Senior Manual Tester

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

Capgemini Vietnam

testing
backend
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Capgemini Vietnam

testing
backend
3 ngày trước
ROBERT BOSCH ENGINEE

10 Embedded Software Tester (With Joining Bonus)

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

ROBERT BOSCH ENGINEERING & BUSINESS SOLUTIONS VIETNAM

testing
c/c++
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

ROBERT BOSCH ENGINEERING & BUSINESS SOLUTIONS VIETNAM

testing
c/c++
python
3 ngày trước
ANTSOMI VIETNAM

Junior QC Engineer (Salary: Up to 700$)

500 - 700 USD
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

ANTSOMI VIETNAM

testing
data
pm
css
Hồ Chí Minh
500 - 700 USD

ANTSOMI VIETNAM

testing
data
pm
css
3 ngày trước
MEMBERSON PTE LTD

Tester - Quality Assurance

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

MEMBERSON PTE LTD

testing
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

MEMBERSON PTE LTD

testing
mobile
3 ngày trước
Skedulo Vietnam

Automation Tester (QA QC, English)

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

Skedulo Vietnam

testing
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Skedulo Vietnam

testing
mobile
3 ngày trước
Datalogic Việt Nam

HHS Software Engineer

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

Datalogic Việt Nam

testing
c/c++
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Datalogic Việt Nam

testing
c/c++
pm
3 ngày trước
Epsilo

QA Engineer (Tester, QA QC)

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

Epsilo

testing
java
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Epsilo

testing
java
3 ngày trước
ROBERT BOSCH ENGINEE

Automation Test Developer (Embedded, C_Pcb)

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

ROBERT BOSCH ENGINEERING VIETNAM

testing
c/c++
perl
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

ROBERT BOSCH ENGINEERING VIETNAM

testing
c/c++
perl
python
3 ngày trước
ELCA INFORMATION TEC

Software Tester

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

ELCA INFORMATION TECHNOLOGY (VIETNAM) LIMITED

testing
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

ELCA INFORMATION TECHNOLOGY (VIETNAM) LIMITED

testing
data
3 ngày trước
Capgemini Vietnam

Automation Tester (UI & API)

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

Capgemini Vietnam

testing
mobile
backend
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Capgemini Vietnam

testing
mobile
backend
data
3 ngày trước
FPT Software

Linux BSP Engineer – Up to $2500

Tới 2500 USD
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

FPT Software

testing
c/c++
python
Hồ Chí Minh
Tới 2500 USD

FPT Software

testing
c/c++
python
3 ngày trước
Home Credit Vietnam

Senior Business Analyst

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

Home Credit Vietnam

testing
data
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Home Credit Vietnam

testing
data
mobile
3 ngày trước
Infinity Blockchain

Quality Control (QA QC/ Tester)

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

Infinity Blockchain Labs (IBL)

testing
mobile
java
javascript
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Infinity Blockchain Labs (IBL)

testing
mobile
java
javascript
3 ngày trước
LINE Vietnam

Senior QA Automation Engineer

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

LINE Vietnam

testing
backend
frontend
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

LINE Vietnam

testing
backend
frontend
mobile
4 ngày trước
ROBERT BOSCH ENGINEE

02 Senior Cloud Operations Engineer (Azure, AWS)

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

ROBERT BOSCH ENGINEERING VIETNAM

testing
analytics
net
devops
Hồ Chí Minh
Thương lượng

ROBERT BOSCH ENGINEERING VIETNAM

testing
analytics
net
devops
4 ngày trước
CÔNG TY TNHH KARGO 3

(Urgent) Junior Business Analyst (Bắt Buộc KN Trong Ngành IT)

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KARGO 365

testing
uxui
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY TNHH KARGO 365

testing
uxui
4 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP

Business Process & Operations Manager

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

testing
sap
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

testing
sap
4 ngày trước
Capgemini Vietnam

Implementation Consultant for APM (Appdynamics) – (Open to Candidates for Upskilling/ Reskilling)

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

Capgemini Vietnam

testing
java
net
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Capgemini Vietnam

testing
java
net
python
4 ngày trước
CÔNG TY TNHH CÔNG NG

Tester

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

testing
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALTEK

testing
mobile
4 ngày trước
NashTech

Front End Developer (All Level)

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

NashTech

testing
devops
pm
javascript
Hồ Chí Minh
Thương lượng

NashTech

testing
devops
pm
javascript
4 ngày trước
Capgemini Vietnam

COBOL Developer

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

Capgemini Vietnam

testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Capgemini Vietnam

testing
4 ngày trước
HANET Việt Nam - CN

Product Owner

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

HANET Việt Nam - CN HCM

testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

HANET Việt Nam - CN HCM

testing
4 ngày trước
TEKMEDI

Qc Engineer (QA QC, Tester, Agile/scrum)

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

TEKMEDI

testing
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

TEKMEDI

testing
mobile
4 ngày trước
Sango Technologies I

Automation/Manual QA QC Engineer -Tester

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

Sango Technologies Inc

testing
frontend
mobile
backend
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Sango Technologies Inc

testing
frontend
mobile
backend
4 ngày trước
CENTRAL RETAIL

Ecommerce Product Owner/Manager

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

CENTRAL RETAIL

testing
uxui
php
sap
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CENTRAL RETAIL

testing
uxui
php
sap
4 ngày trước