ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Hồ Chí Minh
Địa điểm

python

Công nghệ
Khác
52+ việc làm IT mới trong tháng
Lecle Vietnam

AWS Cloud System Engineer ( Linux)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Lecle Vietnam

python
devops
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Lecle Vietnam

python
devops
Mới
IHOUZZ TECH

Data Analyst (Python, Java, SQL)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

IHOUZZ TECH

python
java
data
analytics
Hồ Chí Minh
Thương lượng

IHOUZZ TECH

python
java
data
analytics
1 ngày trước
Saritasa

Jr/Mid/Sr Python Developer (SQL, Django)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Saritasa

python
data
angular
c/c++
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Saritasa

python
data
angular
c/c++
1 ngày trước
TP&P Technology

Technical Leader (PYTHON)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

TP&P Technology

python
devops
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

TP&P Technology

python
devops
pm
1 ngày trước
ROBERT BOSCH ENGINEE

Big Data

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

ROBERT BOSCH ENGINEERING VIETNAM

python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

ROBERT BOSCH ENGINEERING VIETNAM

python
3 ngày trước
Capgemini Vietnam

APM (Apps Performance Management) Intern- Paid Internship

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

Capgemini Vietnam

python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Capgemini Vietnam

python
3 ngày trước
HDWEBSOFT CO., LTD

Python Developers

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

HDWEBSOFT CO., LTD

python
testing
backend
nodejs
Hồ Chí Minh
Thương lượng

HDWEBSOFT CO., LTD

python
testing
backend
nodejs
3 ngày trước
BOSCH AUTOMOTIVE R&D

[R&D] Mechanical Simulation Engineer (with Matlab or Python Skill)

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

BOSCH AUTOMOTIVE R&D CENTER IN HCMC

python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

BOSCH AUTOMOTIVE R&D CENTER IN HCMC

python
3 ngày trước
ROBERT BOSCH ENGINEE

Python Developer

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

ROBERT BOSCH ENGINEERING VIETNAM

python
devops
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

ROBERT BOSCH ENGINEERING VIETNAM

python
devops
data
4 ngày trước
NEC Vietnam

Senior Python Developer

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

NEC Vietnam

python
testing
mobile
nodejs
Hồ Chí Minh
Thương lượng

NEC Vietnam

python
testing
mobile
nodejs
4 ngày trước
DEK Technologies

Media Streaming Engineer (Python, C/C++)

Thương lượng
5 ngày trước
Hồ Chí Minh

DEK Technologies

python
c/c++
Hồ Chí Minh
Thương lượng

DEK Technologies

python
c/c++
5 ngày trước
1CLOUDSTAR

System Engineer (Linux, Python, English)

Thương lượng
7 ngày trước
Hồ Chí Minh

1CLOUDSTAR

python
devops
Hồ Chí Minh
Thương lượng

1CLOUDSTAR

python
devops
7 ngày trước
Yeah1 Network

Fullstack Developer (Python/PHP/Go)

Thương lượng
7 ngày trước
Hồ Chí Minh

Yeah1 Network

python
php
go
ruby
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Yeah1 Network

python
php
go
ruby
7 ngày trước
HDWEBSOFT

Python Developers

Thương lượng
8 ngày trước
Hồ Chí Minh

HDWEBSOFT

python
frontend
javascript
css
Hồ Chí Minh
Thương lượng

HDWEBSOFT

python
frontend
javascript
css
8 ngày trước
Nasys

02 Python Developers (Django, jQuery)

Thương lượng
8 ngày trước
Hồ Chí Minh

Nasys

python
css
html
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Nasys

python
css
html
data
8 ngày trước
The Away Group Viet

Fullstack Dev (Python/Java/Ruby up $4k )

Tới 4 USD
8 ngày trước
Hồ Chí Minh

The Away Group Viet Nam

python
ruby
java
react
Hồ Chí Minh
Tới 4 USD

The Away Group Viet Nam

python
ruby
java
react
8 ngày trước
Relia Systems

Python/Golang Developer (up to $3,500)

Tới 3500 USD
10 ngày trước
Hồ Chí Minh

Relia Systems

python
go
backend
mobile
Hồ Chí Minh
Tới 3500 USD

Relia Systems

python
go
backend
mobile
10 ngày trước
CYNOPSIS SOLUTIONS P

Software Engineer (Python/Django/NodeJS)

Thương lượng
11 ngày trước
Hồ Chí Minh

CYNOPSIS SOLUTIONS PTE. LTD

python
nodejs
go
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CYNOPSIS SOLUTIONS PTE. LTD

python
nodejs
go
testing
11 ngày trước
Công ty TNHH Dynastr

Fullstack Developer (Django, JavaScript)

Thương lượng
11 ngày trước
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Dynastras Việt Nam

python
javascript
data
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Công ty TNHH Dynastras Việt Nam

python
javascript
data
testing
11 ngày trước
Tổ Hợp Công Nghệ Giá

AI Engineer (AI Developer)

Thương lượng
12 ngày trước
Hồ Chí Minh

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA

python
devops
java
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA

python
devops
java
data
12 ngày trước
DEK Technologies

Cloud Engineers (Python, Linux)

Thương lượng
13 ngày trước
Hồ Chí Minh

DEK Technologies

python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

DEK Technologies

python
13 ngày trước
ASWHITE VIETNAM

Software Development Leader

Thương lượng
13 ngày trước
Hồ Chí Minh

ASWHITE VIETNAM

python
ruby
pm
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

ASWHITE VIETNAM

python
ruby
pm
mobile
13 ngày trước
Robert Bosch Enginee

Python Developer

Thương lượng
13 ngày trước
Hồ Chí Minh

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

python
devops
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

python
devops
data
13 ngày trước
TPS Software

Python/PHP Developer (All Levels)

Thương lượng
15 ngày trước
Hồ Chí Minh

TPS Software

python
php
backend
vue
Hồ Chí Minh
Thương lượng

TPS Software

python
php
backend
vue
15 ngày trước
YRGLM Việt Nam

Remote - Web Dev (Python/Java/ReactJS)

Thương lượng
15 ngày trước
Hồ Chí Minh

YRGLM Việt Nam

python
react
java
javascript
Hồ Chí Minh
Thương lượng

YRGLM Việt Nam

python
react
java
javascript
15 ngày trước
CISBOX

AI Developer (Python, Database)

Thương lượng
16 ngày trước
Hồ Chí Minh

CISBOX

python
data
pm
java
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CISBOX

python
data
pm
java
16 ngày trước
OPSWAT Software Viet

Python Developer

Thương lượng
17 ngày trước
Hồ Chí Minh

OPSWAT Software Vietnam

python
ruby
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

OPSWAT Software Vietnam

python
ruby
data
17 ngày trước
OPSWAT Software Viet

Senior Software Engineer (Python)

Thương lượng
19 ngày trước
Hồ Chí Minh

OPSWAT Software Vietnam

python
backend
data
go
Hồ Chí Minh
Thương lượng

OPSWAT Software Vietnam

python
backend
data
go
19 ngày trước
Skylink Group

DATA Analyst (Python, SQL)

Thương lượng
20 ngày trước
Hồ Chí Minh

Skylink Group

python
data
game
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Skylink Group

python
data
game
testing
20 ngày trước
Home Credit Vietnam

Information Security Engineer (SecOps)

Thương lượng
21 ngày trước
Hồ Chí Minh

Home Credit Vietnam

python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Home Credit Vietnam

python
21 ngày trước
Intrepid Group

Senior BI Engineer (Python, E-commerce)

Thương lượng
23 ngày trước
Hồ Chí Minh

Intrepid Group

python
analytics
data
javascript
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Intrepid Group

python
analytics
data
javascript
23 ngày trước
IPSIP Group

Senior Back End Developer (Python)

Thương lượng
23 ngày trước
Hồ Chí Minh

IPSIP Group

python
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

IPSIP Group

python
testing
23 ngày trước
TIKI CORPORATION

Software Engineer (Python/Java)

Thương lượng
23 ngày trước
Hồ Chí Minh

TIKI CORPORATION

python
java
backend
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

TIKI CORPORATION

python
java
backend
testing
23 ngày trước
DIGITAL MEDIA PROFES

Sr/Jr AI Software Engineer (Python,AWS)

Thương lượng
24 ngày trước
Hồ Chí Minh

DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS VIETNAM CO.,LTD

python
testing
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS VIETNAM CO.,LTD

python
testing
pm
24 ngày trước
Splus Software

Python Developer (Django)

Thương lượng
25 ngày trước
Hồ Chí Minh

Splus Software

python
backend
pm
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Splus Software

python
backend
pm
data
25 ngày trước
Công ty TNHH Công ng

Chuyên Viên An Toàn Thông Tin

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp CMC Sài Gòn

python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp CMC Sài Gòn

python
1 tháng trước
IHOUZZ TECH

Data Analyst (Python, Java, SQL)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

IHOUZZ TECH

python
java
data
analytics
Hồ Chí Minh
Thương lượng

IHOUZZ TECH

python
java
data
analytics
1 tháng trước
Ree-Pay

Fullstack Engineer (PHP/Python, Laravel)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Ree-Pay

python
php
data
backend
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Ree-Pay

python
php
data
backend
1 tháng trước
MTI TECHNOLOGY

Fullstack Developer (.NET, Python)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

MTI TECHNOLOGY

python
mobile
analytics
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

MTI TECHNOLOGY

python
mobile
analytics
testing
1 tháng trước
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH

System Engineer

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SAO BẮC ĐẨU

python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SAO BẮC ĐẨU

python
1 tháng trước
IHOUZZ TECH

AI Engineer (Python, SQL, Linux)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

IHOUZZ TECH

python
data
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

IHOUZZ TECH

python
data
testing
1 tháng trước
IPSIP Group

Senior Back End Developer (Python)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

IPSIP Group

python
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

IPSIP Group

python
testing
1 tháng trước
CMC Global

Senior PySpark Python

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

CMC Global

python
testing
scala
devops
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CMC Global

python
testing
scala
devops
1 tháng trước
Titan Technology Cor

Python Developer - Sign on Bonus

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Titan Technology Corporation

python
testing
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Titan Technology Corporation

python
testing
data
1 tháng trước
Công Ty TNHH Digi Ne

Giáo Viên Lập Trình (Khối Kid) - Part-Time Tại Tân Bình

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Digi Nexus

python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Công Ty TNHH Digi Nexus

python
1 tháng trước
Hitachi Vantara

Python Backend Developer

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Hitachi Vantara

python
backend
frontend
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Hitachi Vantara

python
backend
frontend
testing
1 tháng trước
BOSCH AUTOMOTIVE R&D

[R&D] Mechanical Simulation Engineer (with Matlab or Python Skill)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

BOSCH AUTOMOTIVE R&D CENTER IN HCMC

python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

BOSCH AUTOMOTIVE R&D CENTER IN HCMC

python
1 tháng trước
Vitalify Asia

AI Engineer (Python, C++, English)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Vitalify Asia

python
c/c++
analytics
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Vitalify Asia

python
c/c++
analytics
mobile
1 tháng trước
TECHCOMBANK

Senior Cloud Engineer (Python, AWS)

Thương lượng
2 tháng trước
Hồ Chí Minh

TECHCOMBANK

python
go
Hồ Chí Minh
Thương lượng

TECHCOMBANK

python
go
2 tháng trước
Wizeline

IT Helpdesk Engineer

Thương lượng
2 tháng trước
Hồ Chí Minh

Wizeline

python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Wizeline

python
2 tháng trước
NAB IN COLLABORATION

Data Analyst (Python, SQL, Tableau)

Thương lượng
2 tháng trước
Hồ Chí Minh

NAB IN COLLABORATION WITH POSITIVE THINKING COMPANY IN VIETNAM

python
data
analytics
c/c++
Hồ Chí Minh
Thương lượng

NAB IN COLLABORATION WITH POSITIVE THINKING COMPANY IN VIETNAM

python
data
analytics
c/c++
2 tháng trước
KMS TECHNOLOGY

(Junior/Senior) Python Developer - BONUS

Thương lượng
2 tháng trước
Hồ Chí Minh

KMS TECHNOLOGY

python
data
javascript
css
Hồ Chí Minh
Thương lượng

KMS TECHNOLOGY

python
data
javascript
css
2 tháng trước

Hiển thị 52 việc làm Python, tại Hồ Chí Minh. From ITgeek.vn with