ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Hồ Chí Minh
Địa điểm

devops

Công nghệ
Khác
7+ việc làm IT mới trong tháng
Công Ty TNHH Movi

Devops Engineer (Aws, Linux)

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Movi

devops
java
php
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Công Ty TNHH Movi

devops
java
php
4 ngày trước
Tổ Hợp Công Nghệ Giá

Senior Devops

Thương lượng
7 ngày trước
Hồ Chí Minh

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA

devops
testing
go
java
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA

devops
testing
go
java
7 ngày trước
Công Ty TNHH Luxstay

Devops Engineer

18 - 37 triệu VND
12 ngày trước
Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Luxstay Việt Nam

devops
data
java
python
Hồ Chí Minh
18 - 37 triệu VND

Công Ty TNHH Luxstay Việt Nam

devops
data
java
python
12 ngày trước
BASE BUSINESS SOLUTI

Devops Engineer

17 - 25 triệu VND
12 ngày trước
Hồ Chí Minh

BASE BUSINESS SOLUTIONS

devops
data
testing
python
Hồ Chí Minh
17 - 25 triệu VND

BASE BUSINESS SOLUTIONS

devops
data
testing
python
12 ngày trước
Wata

Middle/Senior Devops Engineer (Azure, Aws, Cloud)

Thương lượng
13 ngày trước
Hồ Chí Minh

Wata

devops
nodejs
perl
php
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Wata

devops
nodejs
perl
php
13 ngày trước
CÔNG TY TNHH MỘT THÀ

Azure Operator

Thương lượng
19 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IPSIP VIỆT NAM

devops
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IPSIP VIỆT NAM

devops
19 ngày trước
GAMELOFT

Devops Engineer

Thương lượng
20 ngày trước
Hồ Chí Minh

GAMELOFT

devops
backend
c/c++
frontend
Hồ Chí Minh
Thương lượng

GAMELOFT

devops
backend
c/c++
frontend
20 ngày trước

Hiển thị 7 việc làm DevOps, tại Hồ Chí Minh. From ITgeek.vn with