ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Hồ Chí Minh
Địa điểm

data

Công nghệ
Khác
110+ việc làm IT mới trong tháng
KMS Solutions

Data Engineer (SQL,ETL)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

KMS Solutions

data
analytics
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

KMS Solutions

data
analytics
testing
Mới
DEK Technologies

Data Engineer (Java, Python, Scala)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

DEK Technologies

data
java
python
scala
Hồ Chí Minh
Thương lượng

DEK Technologies

data
java
python
scala
Mới
HDBank

Data Engineer (metadata) - SQL/Python

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

HDBank

data
python
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

HDBank

data
python
pm
Mới
GHN

Data Engineer (Python, SQL)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

GHN

data
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

GHN

data
python
Mới
Aperia Solutions Vie

Database Developer (Power BI)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Aperia Solutions Vietnam Co Ltd

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Aperia Solutions Vietnam Co Ltd

data
Mới
Smartlog

Data Engineer (Database, Java, Python)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Smartlog

data
java
python
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Smartlog

data
java
python
pm
Mới
GHN

Data Engineer

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

GHN

data
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

GHN

data
python
1 ngày trước
SAVILLS VIETNAM

Junior Data Engineer

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

SAVILLS VIETNAM

data
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

SAVILLS VIETNAM

data
python
1 ngày trước
Eplus Research

Data Analyst (SQL) - (Online Interview)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Eplus Research

data
python
analytics
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Eplus Research

data
python
analytics
1 ngày trước
FOSSIL VIỆT NAM

Salesforce Administrator

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

FOSSIL VIỆT NAM

data
javascript
python
css
Hồ Chí Minh
Thương lượng

FOSSIL VIỆT NAM

data
javascript
python
css
1 ngày trước
Nexcel Solutions

Database Developer (SQL) Up to $2,000

Tới 2000 USD
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Nexcel Solutions

data
Hồ Chí Minh
Tới 2000 USD

Nexcel Solutions

data
1 ngày trước
FE CREDIT

Data Engineer - ETL/ Data Warehouse

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

FE CREDIT

data
go
Hồ Chí Minh
Thương lượng

FE CREDIT

data
go
1 ngày trước
CJ OLIVENETWORKS VIN

Salesforce Developer (E-commerce)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD

data
javascript
python
css
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD

data
javascript
python
css
1 ngày trước
NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂ

IT - Chuyên Viên Giám Sát Hệ Thống NOC/ Database

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)

data
2 ngày trước
FOSSIL VIỆT NAM

Senior IT Recruiter

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

FOSSIL VIỆT NAM

data
com
mobile
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

FOSSIL VIỆT NAM

data
com
mobile
testing
2 ngày trước
NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂ

IT - Database Administrator (DBA)

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)

data
2 ngày trước
Ngân Hàng Á Châu | A

IT - Database Administrator (DBA)

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Á Châu | ACB

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Ngân Hàng Á Châu | ACB

data
2 ngày trước
FPT Software

Data Engineer (Talend/Power Center)

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

FPT Software

data
analytics
pm
scala
Hồ Chí Minh
Thương lượng

FPT Software

data
analytics
pm
scala
2 ngày trước
BAEMIN Vietnam (Woow

Mid/Senior Data Engineer

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.)

data
analytics
Hồ Chí Minh
Thương lượng

BAEMIN Vietnam (Woowa Bros.)

data
analytics
2 ngày trước
Ngân hàng TMCP Phươn

IT - Help Desk (SQL/ OracleDatabase)

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB

data
2 ngày trước
Spiraledge

Database Developer -SQL/MySQL

Thương lượng
2 ngày trước
Hồ Chí Minh

Spiraledge

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Spiraledge

data
2 ngày trước
FPT TELECOM

Database Developer

655 - 1300 USD
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

FPT TELECOM

data
Hồ Chí Minh
655 - 1300 USD

FPT TELECOM

data
3 ngày trước
POPS Worldwide

Senior Data Engineer (Python/ SQL)

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

POPS Worldwide

data
python
analytics
java
Hồ Chí Minh
Thương lượng

POPS Worldwide

data
python
analytics
java
3 ngày trước
Ngân Hàng Á Châu | A

IT - Big Data Engineer

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Á Châu | ACB

data
java
python
scala
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Ngân Hàng Á Châu | ACB

data
java
python
scala
3 ngày trước
HOME CREDIT VIETNAM

Senior Data Analyst

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

HOME CREDIT VIETNAM - HTTPS://CAREER.HOMECREDIT.VN/

data
analytics
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

HOME CREDIT VIETNAM - HTTPS://CAREER.HOMECREDIT.VN/

data
analytics
python
4 ngày trước
FPT Software

Big Data Engineer (Cloudera)

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

FPT Software

data
analytics
pm
scala
Hồ Chí Minh
Thương lượng

FPT Software

data
analytics
pm
scala
4 ngày trước
ELCA INFORMATION TEC

Data Engineer

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

ELCA INFORMATION TECHNOLOGY (VIETNAM) LIMITED

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

ELCA INFORMATION TECHNOLOGY (VIETNAM) LIMITED

data
4 ngày trước
FEDEX EXPRESS (TNT E

Technology Services Specialist - Senior

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

FEDEX EXPRESS (TNT EXPRESS WORLDWIDE (VIETNAM))

data
pm
testing
devops
Hồ Chí Minh
Thương lượng

FEDEX EXPRESS (TNT EXPRESS WORLDWIDE (VIETNAM))

data
pm
testing
devops
4 ngày trước
FPT Software

Software Data Engineer~60M -NO PROBATION

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

FPT Software

data
analytics
java
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

FPT Software

data
analytics
java
python
4 ngày trước
Netcompany

Infrastructure Engineer (Azure, Cloud)

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

Netcompany

data
angular
backend
devops
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Netcompany

data
angular
backend
devops
4 ngày trước
Discovery Loft Inc.

IT Security Operation (Database, Linux)

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

Discovery Loft Inc.

data
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Discovery Loft Inc.

data
testing
4 ngày trước
KMS Technology

Senior Data Engineer - BONUS

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

KMS Technology

data
analytics
c/c++
java
Hồ Chí Minh
Thương lượng

KMS Technology

data
analytics
c/c++
java
4 ngày trước
Wata

Sr. PHP Developer (MySQL/Laravel)

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

Wata

data
php
devops
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Wata

data
php
devops
python
4 ngày trước
Onpoint

Data Engineer Manager

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

Onpoint

data
analytics
java
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Onpoint

data
analytics
java
python
4 ngày trước
GalaxyOne - A DigiTe

(Senior) Data Engineer - up to 3,500$

Tới 3500 USD
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

GalaxyOne - A DigiTech Company From Sovico Group

data
analytics
c/c++
java
Hồ Chí Minh
Tới 3500 USD

GalaxyOne - A DigiTech Company From Sovico Group

data
analytics
c/c++
java
4 ngày trước
FE CREDIT

Data Engineer (Oracle, MySQL, ETL)

Thương lượng
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

FE CREDIT

data
analytics
go
Hồ Chí Minh
Thương lượng

FE CREDIT

data
analytics
go
4 ngày trước
VNG Corporation

Data Engineer

Thương lượng
5 ngày trước
Hồ Chí Minh

VNG Corporation

data
analytics
java
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

VNG Corporation

data
analytics
java
python
5 ngày trước
Ngân Hàng Á Châu | A

IT - Software Engineer (Core Banking)

Thương lượng
5 ngày trước
Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Á Châu | ACB

data
c/c++
java
nodejs
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Ngân Hàng Á Châu | ACB

data
c/c++
java
nodejs
5 ngày trước
Avenue

Junior Application Consultant (SQL)

Thương lượng
6 ngày trước
Hồ Chí Minh

Avenue

data
python
java
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Avenue

data
python
java
6 ngày trước
FPT Software

Data Engineer (Java, Scala) – Up To 60M

Thương lượng
6 ngày trước
Hồ Chí Minh

FPT Software

data
java
scala
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

FPT Software

data
java
scala
pm
6 ngày trước
Nextgen Blockchain F

Database Administrator (Up to $4000)

Tới 4000 USD
6 ngày trước
Hồ Chí Minh

Nextgen Blockchain FZCO

data
net
Hồ Chí Minh
Tới 4000 USD

Nextgen Blockchain FZCO

data
net
6 ngày trước
Intrepid Group

Data Engineer (PHP/Cloud/Agile)

Thương lượng
6 ngày trước
Hồ Chí Minh

Intrepid Group

data
php
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Intrepid Group

data
php
testing
6 ngày trước
FPT Software

Data Engineer -Up to $2500 -NO PROBATION

Tới 2500 USD
7 ngày trước
Hồ Chí Minh

FPT Software

data
pm
analytics
python
Hồ Chí Minh
Tới 2500 USD

FPT Software

data
pm
analytics
python
7 ngày trước
Grasshopper Asia

Data Engineer (Python/Scala/Big Data)

Thương lượng
9 ngày trước
Hồ Chí Minh

Grasshopper Asia

data
python
scala
analytics
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Grasshopper Asia

data
python
scala
analytics
9 ngày trước
SAIGON TECHNOLOGY SO

MS Dynamic 365 Developer (.NET, ERP)

Thương lượng
9 ngày trước
Hồ Chí Minh

SAIGON TECHNOLOGY SOLUTIONS

data
net
Hồ Chí Minh
Thương lượng

SAIGON TECHNOLOGY SOLUTIONS

data
net
9 ngày trước
Restaff

Full-stack .NET Dev (MS SQL, ASP.NET)

Thương lượng
10 ngày trước
Hồ Chí Minh

Restaff

data
net
javascript
css
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Restaff

data
net
javascript
css
10 ngày trước
Công Ty CP Vacxin

Chuyên Viên IT Kiêm Bảo Trì - Tại Tây Ninh

Thương lượng
11 ngày trước
Hồ Chí Minh

Công Ty CP Vacxin

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Công Ty CP Vacxin

data
11 ngày trước
TIKI CORPORATION

Data Engineer (Python, Java, Scala)

Thương lượng
11 ngày trước
Hồ Chí Minh

TIKI CORPORATION

data
python
scala
java
Hồ Chí Minh
Thương lượng

TIKI CORPORATION

data
python
scala
java
11 ngày trước
Employment Hero

Senior Database Developer (Up to $6000)

Tới 6000 USD
12 ngày trước
Hồ Chí Minh

Employment Hero

data
testing
c/c++
go
Hồ Chí Minh
Tới 6000 USD

Employment Hero

data
testing
c/c++
go
12 ngày trước
Home Credit Vietnam

Sr. Data Engineer (Hadoop/Kafka) - Bonus

Thương lượng
13 ngày trước
Hồ Chí Minh

Home Credit Vietnam

data
analytics
java
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Home Credit Vietnam

data
analytics
java
python
13 ngày trước
HCL VIETNAM COMPANY

Big Data Engineer -Python/Java Up to $4k

Tới 4 USD
13 ngày trước
Hồ Chí Minh

HCL VIETNAM COMPANY LIMITED

data
python
java
Hồ Chí Minh
Tới 4 USD

HCL VIETNAM COMPANY LIMITED

data
python
java
13 ngày trước
GeoComply (GeoTech H

Senior Data Engineer -Python/English/SQL

Thương lượng
14 ngày trước
Hồ Chí Minh

GeoComply (GeoTech Hub Vietnam)

data
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

GeoComply (GeoTech Hub Vietnam)

data
python
14 ngày trước
Công ty TNHH Công Ng

Lập Trình Viên Part- Time (Làm Việc Online Theo Dự Án)

Thương lượng
15 ngày trước
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Công Nghệ Vĩnh Hy

data
java
net
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Công ty TNHH Công Nghệ Vĩnh Hy

data
java
net
python
15 ngày trước
Grab (Vietnam) Ltd.

Senior Data Engineer

Thương lượng
15 ngày trước
Hồ Chí Minh

Grab (Vietnam) Ltd.

data
analytics
go
scala
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Grab (Vietnam) Ltd.

data
analytics
go
scala
15 ngày trước
CONTEMI VIETNAM

Oracle Database Administration Up to 3k5

Thương lượng
15 ngày trước
Hồ Chí Minh

CONTEMI VIETNAM

data
backend
frontend
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CONTEMI VIETNAM

data
backend
frontend
pm
15 ngày trước
DIGIPAY

Senior PHP (MySQL,CodeIgniter,Laravel)

Thương lượng
16 ngày trước
Hồ Chí Minh

DIGIPAY

data
php
javascript
css
Hồ Chí Minh
Thương lượng

DIGIPAY

data
php
javascript
css
16 ngày trước
Aperia Solutions Vie

Knowledge Technical

Thương lượng
18 ngày trước
Hồ Chí Minh

Aperia Solutions Vietnam Co Ltd

data
frontend
net
react
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Aperia Solutions Vietnam Co Ltd

data
frontend
net
react
18 ngày trước
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

Nhân Viên IT - Lương Từ 9 Triệu ( Chỉ Tuyển Nam )

Thương lượng
19 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK TRƯỜNG GIANG

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK TRƯỜNG GIANG

data
19 ngày trước
Home Credit Vietnam

Oracle Database Administrator - Bonus

Thương lượng
19 ngày trước
Hồ Chí Minh

Home Credit Vietnam

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Home Credit Vietnam

data
19 ngày trước
Codix

Jr. System Admin (Onsite opportunities)

Thương lượng
19 ngày trước
Hồ Chí Minh

Codix

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Codix

data
19 ngày trước
SVTECH

Database Engineer - Ho Chi Minh

Thương lượng
19 ngày trước
Hồ Chí Minh

SVTECH

data
testing
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

SVTECH

data
testing
python
19 ngày trước
GeoComply (GeoTech H

Technical Product Owner (Agile)

Thương lượng
19 ngày trước
Hồ Chí Minh

GeoComply (GeoTech Hub Vietnam)

data
javascript
nodejs
php
Hồ Chí Minh
Thương lượng

GeoComply (GeoTech Hub Vietnam)

data
javascript
nodejs
php
19 ngày trước
Comflysoft

Full Stack PHP Developer(MySQL, Laravel)

Thương lượng
19 ngày trước
Hồ Chí Minh

Comflysoft

data
php
frontend
css
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Comflysoft

data
php
frontend
css
19 ngày trước
IIJ Global Solutions

Pre-sales Consultant

Thương lượng
20 ngày trước
Hồ Chí Minh

IIJ Global Solutions Vietnam Company Limited

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

IIJ Global Solutions Vietnam Company Limited

data
20 ngày trước
Hansen Technologies

Software Developer (Oracle, PL/SQL)

Thương lượng
20 ngày trước
Hồ Chí Minh

Hansen Technologies

data
testing
java
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Hansen Technologies

data
testing
java
20 ngày trước
Công ty cổ phẩn công

Linux System Adminitrator

Thương lượng
21 ngày trước
Hồ Chí Minh

Công ty cổ phẩn công nghệ PayME

data
nodejs
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Công ty cổ phẩn công nghệ PayME

data
nodejs
21 ngày trước
TecAlliance Vietnam

Cloud Data Engineer AWS (IM PSDS)

Thương lượng
21 ngày trước
Hồ Chí Minh

TecAlliance Vietnam

data
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

TecAlliance Vietnam

data
python
21 ngày trước
Công ty Cổ phần Gons

IT Manager

Thương lượng
21 ngày trước
Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Gonsa

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Công ty Cổ phần Gonsa

data
21 ngày trước
IHOUZZ TECH

Data Engineer (Python, Java, NodeJS)

Thương lượng
21 ngày trước
Hồ Chí Minh

IHOUZZ TECH

data
python
java
nodejs
Hồ Chí Minh
Thương lượng

IHOUZZ TECH

data
python
java
nodejs
21 ngày trước
Công ty Cổ Phần Ba

Nhân viên vận hành hệ thống (SysOps) - All level

Thương lượng
21 ngày trước
Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Công ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

data
21 ngày trước
VINBRAIN

Data Engineer (Python, Big Data)

Thương lượng
21 ngày trước
Hồ Chí Minh

VINBRAIN

data
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

VINBRAIN

data
python
21 ngày trước
CÔNG TY TNHH GLEADS

Database Administrator

Thương lượng
22 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH GLEADS

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY TNHH GLEADS

data
22 ngày trước
CMC Global

Senior Data Engineer (Azure)

Thương lượng
24 ngày trước
Hồ Chí Minh

CMC Global

data
c/c++
python
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CMC Global

data
c/c++
python
testing
24 ngày trước
Home Credit Vietnam

Oracle Database Administrator

Thương lượng
25 ngày trước
Hồ Chí Minh

Home Credit Vietnam

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Home Credit Vietnam

data
25 ngày trước
Vincere

Data Engineer (Python/Java/SQL/English)

Thương lượng
25 ngày trước
Hồ Chí Minh

Vincere

data
python
java
php
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Vincere

data
python
java
php
25 ngày trước
CyberLogitec Vietnam

JUNIOR/ SENIOR SQL DEVELOPER

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

data
testing
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

data
testing
mobile
1 tháng trước
Công Ty CP Vacxin

Chuyên Viên IT Kiêm Bảo Trì (Long Khánh - Đồng Nai)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Công Ty CP Vacxin

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Công Ty CP Vacxin

data
1 tháng trước
CyberLogitec Vietnam

JUNIOR/ SENIOR SQL DEVELOPER

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

data
testing
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

data
testing
mobile
1 tháng trước
Công Ty CP Vacxin

Chuyên Viên IT Kiêm Bảo Trì - Đồng Nai

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Công Ty CP Vacxin

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Công Ty CP Vacxin

data
1 tháng trước
CyberLogitec Vietnam

JUNIOR/ SENIOR SQL DEVELOPE

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

data
testing
mobile
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

data
testing
mobile
1 tháng trước