ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Hồ Chí Minh
Địa điểm

analyti...

Công nghệ
Khác
39+ công việc mới trong tháng
AXON

Software Engineers (All levels)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

AXON

analytics
frontend
javascript
typescript
Hồ Chí Minh
Thương lượng

AXON

analytics
frontend
javascript
typescript
Mới
Skedulo Vietnam

Product Manager

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Skedulo Vietnam

analytics
go
mobile
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Skedulo Vietnam

analytics
go
mobile
testing
Mới
M_Service (MoMo)

Senior Data Scientist (Python, Java/C++)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

M_Service (MoMo)

analytics
python
java
c/c++
Hồ Chí Minh
Thương lượng

M_Service (MoMo)

analytics
python
java
c/c++
Mới
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

Applied Scientist

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA QUẢN TRỊ VINBRAIN

analytics
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA QUẢN TRỊ VINBRAIN

analytics
python
1 ngày trước
Global Fashion Group

Senior Full-Stack Engineer

Thương lượng
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

Global Fashion Group

analytics
backend
devops
frontend
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Global Fashion Group

analytics
backend
devops
frontend
3 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH

System Engineer

500 - 1000 USD
3 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

analytics
data
Hồ Chí Minh
500 - 1000 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

analytics
data
3 ngày trước
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

Digital Marketing Executive

Tới 15 triệu VND
4 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO PMS

analytics
Hồ Chí Minh
Tới 15 triệu VND

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO PMS

analytics
4 ngày trước
Niteco Vietnam Co.,

Integration Developer

Thương lượng
5 ngày trước
Hồ Chí Minh

Niteco Vietnam Co., Ltd

analytics
testing
devops
java
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Niteco Vietnam Co., Ltd

analytics
testing
devops
java
5 ngày trước
Ngân Hàng Á Châu | A

Deputy Head Of Data & Analytics

Thương lượng
5 ngày trước
Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Á Châu | ACB

analytics
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Ngân Hàng Á Châu | ACB

analytics
data
5 ngày trước
Ngân Hàng Á Châu | A

Data Lake Developer

Thương lượng
5 ngày trước
Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Á Châu | ACB

analytics
java
python
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Ngân Hàng Á Châu | ACB

analytics
java
python
data
5 ngày trước
Ngân Hàng Á Châu | A

Data Lake Manager

Thương lượng
5 ngày trước
Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Á Châu | ACB

analytics
scala
data
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Ngân Hàng Á Châu | ACB

analytics
scala
data
testing
5 ngày trước
Pizza Hut Digital Ve

Senior Product Manager

Thương lượng
6 ngày trước
Hồ Chí Minh

Pizza Hut Digital Ventures

analytics
game
go
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Pizza Hut Digital Ventures

analytics
game
go
6 ngày trước
FireGroup

Middle/ Senior Product Owner (Agile)

Thương lượng
12 ngày trước
Hồ Chí Minh

FireGroup

analytics
uxui
testing
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

FireGroup

analytics
uxui
testing
pm
12 ngày trước
Công Ty TNHH Luxstay

Web Developer Executive - Dự Án Viethealth

Tới 16 triệu VND
12 ngày trước
Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Luxstay Việt Nam

analytics
css
html
backend
Hồ Chí Minh
Tới 16 triệu VND

Công Ty TNHH Luxstay Việt Nam

analytics
css
html
backend
12 ngày trước
MM MEGA MARKET VIETN

Ecommerce Manager - Mm Mega Market District 2

Thương lượng
12 ngày trước
Hồ Chí Minh

MM MEGA MARKET VIETNAM)

analytics
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

MM MEGA MARKET VIETNAM)

analytics
testing
12 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI

Chuyên Viên Quản Trị - Onsite Management

Thương lượng
12 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM

analytics
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM

analytics
12 ngày trước
NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂ

Data Lake Developer

Thương lượng
12 ngày trước
Hồ Chí Minh

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)

analytics
java
python
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)

analytics
java
python
data
12 ngày trước
FPT Software

Solution Architect (.Net, Azure) - Up To $3000

Tới 3000 USD
12 ngày trước
Hồ Chí Minh

FPT Software

analytics
java
net
react
Hồ Chí Minh
Tới 3000 USD

FPT Software

analytics
java
net
react
12 ngày trước
MERCEDES-BENZ VIETNA

Assistant Manager, International HR Topic Management and Digital Transformation

Thương lượng
12 ngày trước
Hồ Chí Minh

MERCEDES-BENZ VIETNAM LTD.

analytics
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

MERCEDES-BENZ VIETNAM LTD.

analytics
pm
12 ngày trước
HDWEBSOFT CO., LTD

Demand Data Team Member (Data Analyst)

Thương lượng
19 ngày trước
Hồ Chí Minh

HDWEBSOFT CO., LTD

analytics
Hồ Chí Minh
Thương lượng

HDWEBSOFT CO., LTD

analytics
19 ngày trước
NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂ

HO - Deputy Head Of Data & Analytics

Thương lượng
21 ngày trước
Hồ Chí Minh

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)

analytics
Hồ Chí Minh
Thương lượng

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)

analytics
21 ngày trước
NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂ

Data - Data Lake Manager

Thương lượng
21 ngày trước
Hồ Chí Minh

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)

analytics
scala
Hồ Chí Minh
Thương lượng

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)

analytics
scala
21 ngày trước
Onpoint

Manager, Data Analytics Centre of Excellence

Thương lượng
21 ngày trước
Hồ Chí Minh

Onpoint

analytics
data
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Onpoint

analytics
data
python
21 ngày trước
Techub

Smart Contract Developer (Blockchain)

Thương lượng
22 ngày trước
Hồ Chí Minh

Techub

analytics
testing
javascript
nodejs
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Techub

analytics
testing
javascript
nodejs
22 ngày trước
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

Chuyên Viên SEO - Marketing

7 - 10 triệu VND
23 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ECO VIETNAM

analytics
Hồ Chí Minh
7 - 10 triệu VND

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ECO VIETNAM

analytics
23 ngày trước
CÔNG TY TNHH THƯƠNG

Chuyên Viên SEO - Marketing (Hỗ Trợ Đào Tạo)

7 - 10 triệu VND
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ECO VIETNAM

analytics
Hồ Chí Minh
7 - 10 triệu VND

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ECO VIETNAM

analytics
1 tháng trước
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG

Data Scientist

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SEN ĐỎ

analytics
c/c++
python
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SEN ĐỎ

analytics
c/c++
python
pm
1 tháng trước
FWD VIETNAM LIFE INS

2021 Digital Graduate-1 - R-0010587

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

FWD VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

analytics
devops
ux/ui
Hồ Chí Minh
Thương lượng

FWD VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

analytics
devops
ux/ui
1 tháng trước
Cathay Life

Data Scientist

Từ 10 triệu VND
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Cathay Life

analytics
data
python
Hồ Chí Minh
Từ 10 triệu VND

Cathay Life

analytics
data
python
1 tháng trước
Công ty TNHH Interna

Nhân Viên SEO Marketing

Tới 11 triệu VND
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Công ty TNHH International Food Master

analytics
css
html
Hồ Chí Minh
Tới 11 triệu VND

Công ty TNHH International Food Master

analytics
css
html
1 tháng trước
Kompa

Engineering Manager (Project, English)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Kompa

analytics
java
net
nodejs
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Kompa

analytics
java
net
nodejs
1 tháng trước
Ngân Hàng Á Châu | A

Data & Analytics - Data Lake Manager

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Á Châu | ACB

analytics
scala
data
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Ngân Hàng Á Châu | ACB

analytics
scala
data
python
1 tháng trước
POPS Worldwide

Data Science Lead (AI/ML, Python, Spark)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

POPS Worldwide

analytics
python
scala
Hồ Chí Minh
Thương lượng

POPS Worldwide

analytics
python
scala
1 tháng trước
Home Credit Vietnam

Senior Business System Analyst

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Home Credit Vietnam

analytics
testing
java
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Home Credit Vietnam

analytics
testing
java
data
1 tháng trước
FINBASE

Product Owner (Product Manager)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

FINBASE

analytics
pm
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

FINBASE

analytics
pm
testing
1 tháng trước
Hyperion360

Engineering Manager (Remote)

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Hyperion360

analytics
java
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Hyperion360

analytics
java
pm
1 tháng trước
Pmax Performance Mar

Business Intelligence

Thương lượng
1 tháng trước
Hồ Chí Minh

Pmax Performance Marketing Agency

analytics
data
python
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Pmax Performance Marketing Agency

analytics
data
python
testing
1 tháng trước
Global Fashion Group

Data Analyst

Thương lượng
2 tháng trước
Hồ Chí Minh

Global Fashion Group

analytics
python
data
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Global Fashion Group

analytics
python
data
testing
2 tháng trước
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠN

Data Warehouse Manager

Thương lượng
2 tháng trước
Hồ Chí Minh

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

analytics
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

analytics
data
2 tháng trước

Hiển thị 39 việc làm Analytics, tại Hồ Chí Minh. From ITgeek.vn with