ITGeek logo

itgeek.vnbeta

The best job search engine for the IT community

Địa điểm
Công nghệ
Khác
4122+ việc làm IT mới trong tháng
GEEK UP

Senior Frontend Developer

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

GEEK UP

frontend
uxui
angular
javascript
Hồ Chí Minh
Thương lượng

GEEK UP

frontend
uxui
angular
javascript
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Techical Consultant (Security)

27 - 55 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

Hà Nội
27 - 55 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Project Manager

27 - 35 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

pm
testing
uxui
Hà Nội
27 - 35 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

pm
testing
uxui
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

DevOps Engineer

18 - 35 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

devops
python
Hà Nội
18 - 35 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

devops
python
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

C++ Developer (Network Domain)

25 - 50 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

c/c++
Hà Nội
25 - 50 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

c/c++
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Business Analyst

20 - 35 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

testing
Hà Nội
20 - 35 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

testing
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Automation Test Engineer

16 - 30 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

testing
c/c++
java
python
Hà Nội
16 - 30 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

testing
c/c++
java
python
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Kỹ sư AI/ Machine Learning (AI/ML Engineer)

18 - 45 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

python
scala
Hà Nội
18 - 45 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

python
scala
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Content Security

25 - 55 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

Hà Nội
25 - 55 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Back-end Developer (Golang/Python)

18 - 50 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

backend
go
python
devops
Hà Nội
18 - 50 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

backend
go
python
devops
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Test Engineer

16 - 30 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

testing
mobile
data
Hà Nội
16 - 30 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

testing
mobile
data
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Scrum Master

20 - 45 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

pm
Hà Nội
20 - 45 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

pm
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Process Quality Assurance

20 - 45 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

testing
Hà Nội
20 - 45 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

testing
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Network Security Engineer

22 - 45 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

Hà Nội
22 - 45 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Java Developer

18 - 35 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

java
frontend
c/c++
python
Hà Nội
18 - 35 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

java
frontend
c/c++
python
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

iOS Developer

18 - 35 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

mobile
c/c++
Hà Nội
18 - 35 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

mobile
c/c++
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Fullstack (Python/ Angular)

18 - 50 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

python
angular
data
javascript
Hà Nội
18 - 50 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

python
angular
data
javascript
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Frontend Developer

18 - 35 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

frontend
uxui
angular
javascript
Hà Nội
18 - 35 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

frontend
uxui
angular
javascript
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Planning Executive

16 - 35 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

Hà Nội
16 - 35 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Account Manager

20 - 35 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

Hà Nội
20 - 35 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Threat Hunter

22 - 45 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

Hà Nội
22 - 45 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

Mới
Khối cơ quan Tập đoà

System Security Engineer

27 - 45 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

Hà Nội
27 - 45 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

Mới
Khối cơ quan Tập đoà

SOC Manager

27 - 75 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

pm
Hà Nội
27 - 75 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

pm
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Chuyên viên phát triển giải pháp

18 - 45 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

Hà Nội
18 - 45 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Malware Analyst

22 - 45 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

c/c++
Hà Nội
22 - 45 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

c/c++
Mới
Khối cơ quan Tập đoà

Giám sát ATTT Tier 3

22 - 55 triệu VND
Mới
Hà Nội

Khối cơ quan Tập đoàn

Hà Nội
22 - 55 triệu VND

Khối cơ quan Tập đoàn

Mới
Ngân hàng số thế hệ

Infrastructure Specialist

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Ngân hàng số thế hệ mới Timo

Hồ Chí Minh
Thương lượng

Ngân hàng số thế hệ mới Timo

Mới
Live group

Fullstack Developer (NodeJS, ReactJS)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Live group

nodejs
react
frontend
backend
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Live group

nodejs
react
frontend
backend
Mới
DIGIPAY

Senior PHP (MySQL,CodeIgniter,Laravel)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

DIGIPAY

data
php
javascript
css
Hồ Chí Minh
Thương lượng

DIGIPAY

data
php
javascript
css
Mới
CENTRAL RETAIL

.Net Developer (ASP.Net, C#)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

CENTRAL RETAIL

c/c++
net
data
angular
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CENTRAL RETAIL

c/c++
net
data
angular
Mới
OCEANNET SOFTWARE

QA/QC Automation Engineer

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

OCEANNET SOFTWARE

testing
data
java
go
Hồ Chí Minh
Thương lượng

OCEANNET SOFTWARE

testing
data
java
go
Mới
Skedulo Vietnam

Full-stack Engineer (Node/ReactJS/Java)

Thương lượng
Mới
Hồ Chí Minh

Skedulo Vietnam

nodejs
react
java
javascript
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Skedulo Vietnam

nodejs
react
java
javascript
Mới
Integro Technologies

Java Backend Developer (Spring) Upto2200

Thương lượng
Mới
Hà Nội

Integro Technologies

backend
java
javascript
uxui
Hà Nội
Thương lượng

Integro Technologies

backend
java
javascript
uxui
Mới
VNDIRECT

Mobile Developer (iOS)

Thương lượng
Mới
Hà Nội

VNDIRECT

mobile
uxui
javascript
Hà Nội
Thương lượng

VNDIRECT

mobile
uxui
javascript
Mới
TỔNG CÔNG TY VIỄN TH

Chuyên Viên Phụ Trách Và Phát Triển Sản Phẩm Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Hà Nội
Thương lượng

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

1 ngày trước
Công ty Cổ phần viễn

Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông Fpt Bắc Giang

9 - 15 triệu VND
1 ngày trước
Hà Nội

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Hà Nội
9 - 15 triệu VND

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

1 ngày trước
Công Ty Truyền Thông

Back - End Developer PHP Junior

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

Công Ty Truyền Thông TMB Brother

php
css
html
data
Hà Nội
Thương lượng

Công Ty Truyền Thông TMB Brother

php
css
html
data
1 ngày trước
CÔNG TY TNHH BUYMED

Data Engineer

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH BUYMED

data
testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY TNHH BUYMED

data
testing
1 ngày trước
TỔNG CÔNG TY VIỄN TH

Chuyên Viên Phụ Trách An Ninh Mạng, An Toàn, An Ninh Thông Tin

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Hà Nội
Thương lượng

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

1 ngày trước
CÔNG TY TNHH ENRICH

Customer Support ( Ca Đêm) - Phỏng Vấn Và Nhận Việc Online

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ENRICH MANAGEMENT SYSTEM

Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY TNHH ENRICH MANAGEMENT SYSTEM

1 ngày trước
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ

Thực Tập Sinh Thiết Kế 3D

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ IMAP

Hà Nội
Thương lượng

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ IMAP

1 ngày trước
CÔNG TY TNHH GLEADS

Database Administrator

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH GLEADS

data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY TNHH GLEADS

data
1 ngày trước
CÔNG TY TNHH ZINZA T

Lập trình viên PHP

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY

php
frontend
javascript
css
Hà Nội
Thương lượng

CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY

php
frontend
javascript
css
1 ngày trước
Công ty cổ phần Hợp

ERP DEVELOPER

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế

c/c++
data
uxui
Hà Nội
Thương lượng

Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế

c/c++
data
uxui
1 ngày trước
PNC Telecom

Mobile Developer (iOS, Swift, Android)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

PNC Telecom

mobile
c/c++
java
react
Hồ Chí Minh
Thương lượng

PNC Telecom

mobile
c/c++
java
react
1 ngày trước
Human Capital Vietna

Automated Tester Engineer - ReactNative

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Human Capital Vietnam

testing
javascript
css
html
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Human Capital Vietnam

testing
javascript
css
html
1 ngày trước
Shopee

05 Product Owners

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Shopee

testing
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Shopee

testing
1 ngày trước
RnD4U

10x Java Backend Developers Mid-Senior

Thương lượng
1 ngày trước
Đà Nẵng

RnD4U

java
backend
frontend
html
Đà Nẵng
Thương lượng

RnD4U

java
backend
frontend
html
1 ngày trước
NashTech

Java Engineer (Senior/Architect)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

NashTech

java
testing
devops
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

NashTech

java
testing
devops
pm
1 ngày trước
Live group

Senior QA/ QC Engineer (QA/QC,SQL)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Live group

testing
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Live group

testing
data
1 ngày trước
Fika - Asia's female

Product Manager (UI-UX/Data Analyst)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Fika - Asia's female-focused AI social & dating app

backend
frontend
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Fika - Asia's female-focused AI social & dating app

backend
frontend
1 ngày trước
Tổng Công ty CP Công

Trưởng Ban Kế Hoạch Tổng Hợp

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

Tổng Công ty CP Công trình Viettel

Hà Nội
Thương lượng

Tổng Công ty CP Công trình Viettel

1 ngày trước
Công ty Cổ phần công

Quản Lý Kinh Doanh Tỉnh

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần công nghệ Sapo

Hồ Chí Minh
Thương lượng

Công ty Cổ phần công nghệ Sapo

1 ngày trước
VULCAN LABS

UI/UX Design Lead - Up to $2000

Tới 2000 USD
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

VULCAN LABS

uxui
mobile
testing
go
Hồ Chí Minh
Tới 2000 USD

VULCAN LABS

uxui
mobile
testing
go
1 ngày trước
Capgemini Vietnam

Implementation consultant for APM (ELK)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Capgemini Vietnam

analytics
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Capgemini Vietnam

analytics
python
1 ngày trước
GrapeCity

Mobile Dev (React Native/iOS/Android)

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

GrapeCity

mobile
javascript
react
net
Hà Nội
Thương lượng

GrapeCity

mobile
javascript
react
net
1 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA

Giám Sát Hệ Thống Bảo Mật CNTT

Thương lượng
1 ngày trước
CA

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA CONSUMER DISTRIBUTION

c/c++
pm
CA
Thương lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA CONSUMER DISTRIBUTION

c/c++
pm
1 ngày trước
CÔNG TY TNHH CÔNG NG

Trưởng Phòng Marketing

Thương lượng
1 ngày trước
Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SMART TECH VISION

pm
Đà Nẵng
Thương lượng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SMART TECH VISION

pm
1 ngày trước
Công ty CP Cyberlotu

IT Applications Manager

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

Công ty CP Cyberlotus

Hà Nội
Thương lượng

Công ty CP Cyberlotus

1 ngày trước
Công ty Cổ phần Trực

Nodejs Backend

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

Công ty Cổ phần Trực Tuyến Hoàng Kim

nodejs
backend
frontend
css
Hà Nội
Thương lượng

Công ty Cổ phần Trực Tuyến Hoàng Kim

nodejs
backend
frontend
css
1 ngày trước
Công ty Cổ phần VCCo

Java Backend Developer (Fresher - Middle)

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

Công ty Cổ phần VCCorp

java
backend
data
go
Hà Nội
Thương lượng

Công ty Cổ phần VCCorp

java
backend
data
go
1 ngày trước
CÔNG TY TNHH WIIN VI

Lập Trình Viên Android

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

CÔNG TY TNHH WIIN VIỆT NAM

mobile
java
javascript
testing
Hà Nội
Thương lượng

CÔNG TY TNHH WIIN VIỆT NAM

mobile
java
javascript
testing
1 ngày trước
CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV

Nhân Viên Tích Hợp Và Triển Khai Hệ Thống

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV

Hà Nội
Thương lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV

1 ngày trước
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

Chuyên Viên Vận Hành Hệ Thống

Thương lượng
1 ngày trước
CA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT

data
perl
php
python
CA
Thương lượng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP THUẬN PHÁT

data
perl
php
python
1 ngày trước
CÔNG TY TNHH VẠN XUÂ

Trường Phòng IT (IT Manager)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN FMCG INVESTMENT

php
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN FMCG INVESTMENT

php
data
1 ngày trước
Công Ty Cổ Phần Stav

QA Leader

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất

testing
sap
Hà Nội
Thương lượng

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất

testing
sap
1 ngày trước
Viettel Solution

Kỹ sư phát triển phần mềm (Software Engineer)

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

Viettel Solution

testing
c/c++
java
mobile
Hà Nội
Thương lượng

Viettel Solution

testing
c/c++
java
mobile
1 ngày trước
Công ty cổ phần Hợp

ERP DEVELOPER

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế

c/c++
data
uxui
Hà Nội
Thương lượng

Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế

c/c++
data
uxui
1 ngày trước
MOTORIST PTE LTD

Web Developer (Ruby on Rails/PHP/NodeJS)

Thương lượng
1 ngày trước

MOTORIST PTE LTD

ruby
php
nodejs
frontend
Thương lượng

MOTORIST PTE LTD

ruby
php
nodejs
frontend
1 ngày trước
Live group

.NET Developer (ASP.NET, .NET, C#)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Live group

c/c++
net
javascript
css
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Live group

c/c++
net
javascript
css
1 ngày trước
NashTech

Senior Frontend Developer

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

NashTech

frontend
testing
devops
pm
Hồ Chí Minh
Thương lượng

NashTech

frontend
testing
devops
pm
1 ngày trước
Vietjetair

Fullstack Dev (.NET, ReactJS, NodeJS)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Vietjetair

react
nodejs
devops
javascript
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Vietjetair

react
nodejs
devops
javascript
1 ngày trước
YODY Fashion

Tester (QA QC)

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

YODY Fashion

testing
data
Hà Nội
Thương lượng

YODY Fashion

testing
data
1 ngày trước
TTC Solutions

Tester Leader (Dự án Banking)

Thương lượng
1 ngày trước
Hà Nội

TTC Solutions

testing
data
Hà Nội
Thương lượng

TTC Solutions

testing
data
1 ngày trước
Strawberry Jam

Fullstack Dev Web (PHP/NodeJS)~$1500

Tới 1500 USD
1 ngày trước
Hà Nội

Strawberry Jam

php
nodejs
javascript
css
Hà Nội
Tới 1500 USD

Strawberry Jam

php
nodejs
javascript
css
1 ngày trước
Hansen Technologies

Manual Test Engineer (Tester/QA QC)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Hansen Technologies

testing
c/c++
java
com
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Hansen Technologies

testing
c/c++
java
com
1 ngày trước
Aperia Solutions Vie

Automation Engineer (QA QC)

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Aperia Solutions Vietnam Co Ltd

testing
java
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Aperia Solutions Vietnam Co Ltd

testing
java
data
1 ngày trước
Capgemini Vietnam

Implementation consultant for APM

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Capgemini Vietnam

testing
java
net
python
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Capgemini Vietnam

testing
java
net
python
1 ngày trước
VULCAN LABS

Senior AI Researcher - Up to $2500

Tới 2500 USD
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

VULCAN LABS

mobile
c/c++
python
go
Hồ Chí Minh
Tới 2500 USD

VULCAN LABS

mobile
c/c++
python
go
1 ngày trước
Công ty Tài chính TN

Tester

Thương lượng
1 ngày trước
Hồ Chí Minh

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit)

testing
data
Hồ Chí Minh
Thương lượng

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit)

testing
data
1 ngày trước